วิธีใช้ ” สีผึ้งนะ.พระลักษณ์หน้าทอง “
-ทีปุอะเมตตาปิยังมะมะ-

สีผึ้งนะ.พระลักษณ์หน้าทอง เป็นสีผึ้งแห่งคุณพระมีอิทธิฤทธานุภาพแห่งมหาเสน่ห์ มหานิยม เมตตาโชคลาภ แห่งอายาตนะทั้งหก รูป รส กลิ่น เสียง จิตวิญญาน แรงครูแห่งสีผึ้งนะ.พระลักษณ์หน้าทองนี้จะสถิตย์สู่ผู้บูชาให้กายทิพย์สว่างด้วยแสงแห่งทองคำและอาทิตย์ เมื่อปรากฎกาย ปรากฎจิตไปณ.ที่ใดก็มีอำนาจมหาเสน่ห์บารมีดุจดั่งทองคำ ที่มี่คุณค่า มีสง่าราศี เป็นที่รักของคนทั้งหลาย อันพึงจะได้มาซึ่ง ลาภผล เงินทอง ความรัก ความมั่งคั่งร่ำรวย และความสำเร็จสมปรารถนา

วิธีปลุกฤทธิ์สีผึ้ง

วางตลับสีผึ้งไว้บนมือซ้าย .กำหนดจิตให้สงบ หายใจเข้าให้ลึกที่สุด และค่อยๆผ่อนลมหายใจออก พร้อมกับปลุกพระคาถาในใจว่า ..ทิปุอะเมตตาปิยังมะมะ.. พร้อมๆกับลมหายใจที่ผ่อนออกมาช้าๆ ยาวๆ

ทำ 16 รอบ
( กำลังของอาทิตย์-ศุกร์ คือกำลังแห่งทองคำ เสน่ห์ โชคลาภ ความร่ำรวย สำเร็จ ) 

เปิดตลับสีผึ้ง..
ใช้นิ้วชี้ข้างซ้ายแตะทองคำบนใบหน้าพระลักษณ์ กำหนดจิตและปลุกคาถาอีก 1 รอบ (( หายใจเข้าลึก หายใจออกยาว ระหว่างที่ผ่อนลมหายใจออก ร่ายคาถา- ทิปุอะเมตตาปิยังมะมะ -ในใจ

๑. ใช้นิ้วชี้แตะคาง ปลุกคาถา – ทิปุอะเมตตาปิยังมะมะ -ในใจ และหายใจให้ถูกต้อง

๒. ใช้นิ้วชี้แตะริมฝีปากล่าง ปลุกคาถา – ทิปุอะเมตตาปิยังมะมะ -ในใจ และหายใจให้ถูกต้อง

๓. ใช้นิ้วชี้แตะริมฝีปากบน ปลุกคาถา – ทิปุอะเมตตาปิยังมะมะ -ในใจ และหายใจให้ถูกต้อง

๔. ใช้นิ้วชี้แตะปลายจมูก ปลุกคาถา – ทิปุอะเมตตาปิยังมะมะ -ในใจ และหายใจให้ถูกต้อง

๕. ใช้นิ้วชี้แตะแก้มขวา ปลุกคาถา – ทิปุอะเมตตาปิยังมะมะ -ในใจและหายใจให้ถูกต้อง

๖. ใช้นิ้วชี้แตะแก้มซ้าย ปลุกคาถา – ทิปุอะเมตตาปิยังมะมะ -ในใจและหายใจให้ถูกต้อง

๗. ใช้นิ้วชี้แตะเปลือกตาขวา ปลุกคาถา – ทิปุอะเมตตาปิยังมะมะ -ในและใจหายใจให้ถูกต้อง

๘. ใช้นิ้วชี้แตะเปลือกตาซ้าย ปลุกคาถา – ทิปุอะเมตตาปิยังมะมะ -ในใจ และหายใจให้ถูกต้อง

๙. ใช้นิ้วชี้แตะกึ่งกลางหน้าผาก ปลุกคาถา – ทิปุอะเมตตาปิยังมะมะ -ในใจ และหายใจให้ถูกต้อง

๑๐. ใช้นิ้วชี้แตะติ่งหูขวา ปลุกคาถา – ทิปุอะเมตตาปิยังมะมะ -ในใจ และหายใจให้ถูกต้อง

๑๑. ใช้นิ้วชี้แตะติ่งหูซ้าย ปลุกคาถา – ทิปุอะเมตตาปิยังมะมะ -ในใจ และหายใจให้ถูกต้อง

๑๒. ใช้นิ้วชี้แตะกึ่งกลางศรีษะ ปลุกคาถา – ทิปุอะเมตตาปิยังมะมะ -ในใจ และหายใจให้ถูกต้อง

เมื่อใดจำคาถาได้คล่อง ท่องได้ขึ้นใจ ครั้งที่ปลุกฤทธิ์สีผึ้ง เมื่อผ่อนลมหายใจออก
ให้หลับตา เห็นภาพชัดในสิ่งที่ปรารถนาอธิษฐานเป็นภาพให้ชัดเจน

ติดต่อบูชา

LINE : @namotasa

คุณวิเศษแห่งผ้ายันต์นะ

“พระลักษณ์หน้าทอง”

วิธีการบูชาพระยันต์

นะ.พระลักษณ์หน้าทอง

อำนาจแห่ง เมตตามหานิยม

วิชา “นะหน้าทอง”

วิธีการจุดเทียน

เทียนนะ.พระลักษณ์หน้าทอง

ประสบการณ์ผู้บูชา

ผ้ายันต์นะ.พระลักษณ์หน้าทอง

พุทธคุณ

สีผึ้งนะ.พระลักษณ์หน้าทอง

วิธีบูชา

สีผึ้งนะ.พระลักษณ์หน้าทอง

กลับสู่หน้าหลัก

มหาเวทย์ล้านนา