เป็นศาสตร์แห่งพิธีกรรมที่ทรงฤทธิ์ดเรื่องเมตตามหานิยม ที่ผู้คนศรัทธา เชื่อมั่น มานับพันๆปีเริ่มตั้งแต่ยุคมายิกไสยเวทย์โบราณ มาจนถึงปัจจุบัน เพราะฤทธิ์อำนาจแห่งเมตตามหานิยมนั้น ช่วยให้เกิดความสำเร็จทางโลกได้เร็วในทุกๆด้าน มีชีวิตเลอค่าพรั่งพร้อมอำนาจวาสนา ลาภยศ ความรัก ความมั่งคั่งร่ำรวย รุ่งเรืองดั่งทองคำบริสุทธิ์มหาสมบัติแห่งพระแม่ธรณี

 “นะหน้าทอง” เป็นศาสตร์ที่มีพลังอำนาจด้านเมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ ช่วยส่งเสริมชะตาบารมีให้สูงยิ่งๆขึ้น ตลอดทั้งโชคลาภ เงินทอง มีคนรักใคร่เมตตา การค้าขายก็จะประสบผลสำเร็จแบบเหนือคาดหมาย

คนเสน่ห์ดี เมตตามหานิยมสุดประมาณ ไปที่ไหนใครๆก็รัก นิยมชมชอบ ทำธุกิจ ค้าขายอะไร ก็ค้าดีขายได้มากเหนือใครๆ ไปติดต่อเรื่องยากๆก็กลับเป็นเรื่องง่ายๆ เสร็จสำเร็จได้ทันใด ศัตรูที่เคยชังแม้เห็นหน้าก็ตอ้งเมตตา ท่วงท่ากริยาใครได้เห็นก็เอ็นดู เกิดความคิดถึง คนึงหา จดจำได้ทุกกาล 

มนต์เสน่ห์ อำนาจแห่งเมตตามหานิยม

แต่..ความลับสำคัญของนะหน้าทองที่ทำให้สิ่งดีที่สุดทุกๆด้านบังเกิดขึ้นก็คือ ” นะหน้าทอง ” เมื่อได้ประสิทธิ์แล้ว ออร่าแห่งกายทิพย์ คลื่นพลังงานของผู้นั้นจะละเอียดขึ้น ยกระดับสู่คลื่นมิติที่สูงขึ้น นั่นหมายความว่า เงินทอง ลาภผล ความอุดมทั้งหลาย ความรัก คนดีดี ความศักดิ์สิทธิ์ความดีงามทุกสิ่งที่อยู่ในมิติสูง คลื่นพลังศักดิ์สิทธิ์ จึงวิ่งเข้ามาหาตลอดเวลา. เพราะพลังงานที่อยู่ในคลื่นเดียวกันเท่านั้นจึงจะดึงดูดเข้าหากัน และเป็นหนึ่งเดียวกัน

” นะหน้าทองเป็นศาสตร์ชั้นสูง ” ยึดหลักแห่งเมตตา อักระถ้อยคาถาแห่งพระเวทย์ล้วนเป็นมหาพุทธคุณ เป็นสิริ เป็นมงคลสูงสุด สิริแห่งความเป็นเลิศ สิริแห่งความรัก สิริแห่งเมตตา สิริแห่งความดีงามทั้งปวง 

วิชานะหน้าทองนั้น คืออำนาจแห่งสิริทองคำ ถือเป็นของสูง เป็นธาตุแห่งมงคล เป็นธาตุมีค่าสูงสุด มีแสงสว่างในตัวเอง ซึมซับเอาแสงสว่างจากพระอาทิตย์และพระจันทร์เอาไว้ในตัว น้อมนำมาประสิทธิ์ลงสิริลงกายทิพย์ เพื่อให้เกิดสง่า ราศี เมตตาบารมี ความดีงามทั้งปวงอันสุดประมาณ 

 นะหน้าทอง ” เป็นศาสตร์ที่ใช้เวทมนต์คาถาประจุพลังมหาเมตตา เพื่อให้ผู้อื่นเกิดความรัก ความเมตตา และพลังเมตตามหานิยมแห่งนะหน้าทองนั้นจะเกิดกำลัง ทวีอำนาจได้เมื่อผู้ประสิทธ์นะหน้าทอง เป็นบ่อกำเนิดพลังแห่งรัก และเมตตา ในกายจิตวิญญานของตนเองก่อน ก็จะไดัรับความดีงาม ความสำเร็จทุกๆด้านกลับมาตามแรงอธิษฐาน อิทธิอภินิหารแห่งเมตตานะหน้าทองก็จะสำเร็จ สัมฤทธิ์ผล

ติดต่อบูชา

LINE : @namotasa

คุณวิเศษแห่งผ้ายันต์นะ

“พระลักษณ์หน้าทอง”

วิธีการบูชาพระยันต์

นะ.พระลักษณ์หน้าทอง

อำนาจแห่ง เมตตามหานิยม

วิชา “นะหน้าทอง”

วิธีการจุดเทียน

เทียนนะ.พระลักษณ์หน้าทอง

ประสบการณ์ผู้บูชา

ผ้ายันต์นะ.พระลักษณ์หน้าทอง

พุทธคุณ

สีผึ้งนะ.พระลักษณ์หน้าทอง

วิธีบูชา

สีผึ้งนะ.พระลักษณ์หน้าทอง

กลับสู่หน้าหลัก

มหาเวทย์ล้านนา