วิธีปฏิบัติตนจุดบูชา เทียนปฐมกัปป์คำ
เทียนทองคำ 3 ศอก 5 คืบ ด้วยตนเอง

เทียนทองคำนี้สูงประมาณสามศอก ห้าคืบ ขี้ผึ้งหนัก 159 บาท สูงท่วมหัวผู้จุดบูชา
เมื่อนั่งในท่านั่งสมาธิ ไส้เทียนภายในพันพระยันต์ปฐมกัปป์คำบรรจุดวงชะตา และเส้นผม
เจ้าของเทียน กำกับคาถาจารอักขระบนแผ่นทองคำสุดปลายเทียนทั้ง สองด้าน 
กำหนดเส้นขีดไว้บนเล่มเทียน 14 ขีด แบ่งออกเป็น 15 ช่อง
สำหรับจุด เทียน ทำสมาธิ ภาวนา อธิษฐานคืนละ 1 ช่อง
ติดต่อกัน 15 คืน โดยมิเว้นเลย ภายในฤกษ์จันทร์วันดี ที่พระอาจารย์กำหนดให้

เทียนปฐมกัปป์คำ
เทียนทองคำ 3 ศอก 5 คืบ

สังกัตวา สัมพุทเธ จตุโล แท่นแก้วพระพุทธเจ้า พระเมืองแก้วไม่เสียเมือง
เทียนปฐมกัปป์คำนี้ มีคุณวิเศษนับอนันต์ยิ่ง แม้ดวงชะตาตกก็จะยกสูงขึ้นมาได้
พลิกชะตาให้กลับฟื้นคืนมารุ่งเรืองได้ตามแรงอธิษฐาน
และพุทธานุภาพแห่ง พระยันต์ปฐมกัปป์คำ
ผู้ใดจุดสำเร็จตามสัจจะอธิษฐาน ท่านว่า..จะเป็นผู้ที่ ประสบซึ่งความสำเร็จ
ครบด้วยเดช อำนาจ วาสนา อธิษฐานบารมี มีชัยชนะ ผ่านเคราะห์
มีชัยในทุกอุปสรรค ทุกเรื่อง ทุกความ ได้อย่างอัศจรรย์

พระยันต์เทียนปฐมกัปป์คำนี้อาราธนาคุณบารมีอันสูงสุด ของพระพุทธเจ้า
แห่งสังสารวัฏ อันหาที่สุดและจุดเริ่มต้นมิได้ ตั้งแต่ปรารถนาพุทธภูมิ บำเพ็ญบารมี ยาวนาน
สี่อสงไขย แสนกัปป์ จนสำเร็จตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาประทับ บนพระยันต์เทียนบูชา ที่ล้อมดวงชะตา และธาตุ เส้นผมของเจ้าของผู้จุดบูชาเทียน ผ่านการปลุกเสก พุทธาภิเษกครบสูตร ผู้บูชาเทียน พึงวางบูชาเทียนทองคำนี้ไว้ใน ตำแหน่งอันสมควร มิก้าวข้าม มิวางต่ำ มิยกสิ่งอันไม่สมควรข้ามเทียนนี้

 • เตรียมพวงมาลัย หรือกระสวย กรวยดอกไม้ขาว ถวายบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณครูบาอาจารย์ในคืนแรกของกาลแห่งฤกษ์จุดบูชาเทียน
 • เตรียมถ้วยรองเทียนที่ขนาดใหญ่พอสมควร เพื่อรองรับน้ำตาเทียนจำนวนมากใน คืนสุดท้าย และต้องทนความร้อนสูงได้มากพอเพราะเทียนนี้มีอานุภาพความร้อนสูง มากกว่าเทียนทั่วไป ในคืนสุดท้ายจะมีน้ำตาเทียนขังในถ้วยจำนวนมาก และต้องจุด ข้ามคืนข้ามไปถึงอีกวัน ท่านจึงพึงจัดเตรียมการให้พร้อม เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาด และไม่ให้เกิดความประมาทใดใด

15 วัน อันศักดิ์สิทธิ์แห่งท่านผู้จุดบูชาเทียนปฐมกัปป์คำนี้ ท่านพึงรักษากาย ใจ วาจา จิต ให้สะอาด ปลอดโปร่ง โล่ง เบา สบาย คลายตัวคลายใจออกจากทุก อุปสรรคปัญหา ทุกความคิดกังวล และตั้งจิต กำหนดใจปฏิบัติพิธีกรรมแห่งการจุดบูชาเทียนเพื่อเป็นพุทธบูชาและเชื่อมจิตกับแรงครูโดยเคร่งครัด จริงจัง ตั้งจิต อธิษฐานสร้างบารมี จุดเทียนอธิษฐานจิต 15 วัน ให้สำเร็จด้วยพลังอันมุ่งมั่น แน่วแน่ต่อความสำเร็จ และปาฏิหาริย์ โดยมิย่อท้อ ไม่ผัดผ่อน ไม่ยอมจำนนกับ ทุกปัญหาอุปสรรค ที่อาจจะมีเข้ามารบกวนการจุดบูชาเทียน

ท่านพึงรักษาศีล 5 กฎพื้นฐานแห่งมนุษย์ ให้ครบตลอด 15 วัน อันประกอบด้วย
ไม่เบียดเบียนสัตว์ ไม่เบียดเบียนทรัพย์ ไม่ละเมิดผิดในกาม ไม่ละเมิดวาจา
ไม่เสพสิ่งมึนเมาอันทำให้เสื่อมซึ่งสติ

ทำ ในสิ่งอันดี สิ่งอันชอบ สิ่งอันนำมาซึ่งความสุขกาย สบายใจ มีประโยชน์บังเกิด ผลต่อการบรรลุซึ่งเป้าหมายอันปรารถนา 

พูด เพียงสิ่งอันดี สิ่งอันไพเราะ สร้างสรรค์ พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ พูดด้วยจิตอารีย์ พูดให้คนรักกัน ชอบกัน เมตตากัน พูดในเรื่องที่สนับสนุน สิ่งที่อธิษฐานปรารถนา 

คิด  เพียงสิ่งอันสร้างสรรค์ทางกุศลจิต คิดดี คิดชอบ คิดสุข คิดสบาย คิดเมตตา
คิดอภัย คิดจดจ่อในสิ่งที่ท่านปรารถนาอธิษฐาน เชื่อมั่นในความสำเร็จ ศรัทธาในพิธีกรรม
ในแรงครู และอิทธิอำนาจแห่งเทียนบูชา

ลดหรือละเลิก ซึ่งการเบียนเบียดเนื้อสัตว์น้อยใหญ่ ภายใน 15 วันแห่งการจุด บูชาเทียน หากเลิกไม่ได้ ก็ให้ลด หากเลี่ยงมิได้ก็ให้ทานเพียงน้อยเพื่อรักษากาย มิใช่ทานเพราะอยาก ทานด้วยความนอบน้อมขอบคุณที่สัตว์เหล่านั้นสละเลือดเนื้อ มาเป็นอาหารให้เรา ทานเพื่อบำรุงกายเนื้อของเรา

ดำรงจิตให้อยู่ในสนามพลังแห่งพุทธะ คือให้จิตนี้ดำรงอยู่ในอุเบกขา และมีความเมตตาอย่างสุดประมาณ ดั่งจิตแห่งพุทธองค์ โกรธให้ยาก อภัยให้ง่าย อโหสิให้เร็ว เพื่อสร้างคลื่นพลังงานของเราให้เสมอกับคลื่นอันศักดิ์สิทธิ์แห่งพุทธะ อันจะยกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นไปสู่มิติแห่งปาฏิหาริย์ อันคือความสำเร็จ ความสมปรารถนาทุกปราการ ตามแรงจิตอธิษฐาน

เริ่มจุดเทียนวันแรก

 • อาบน้ำชำระกาย ล้างมือ-เท้าให้สะอาด ให้พระแม่คงคาล้างพลังงานติดค้างในกายเนื้อออกให้หมด ให้กาย จิต สดชื่น สะอาด แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีอ่อน หลวมๆ สบายๆ จัดเตรียมสถานที่จุดเทียนบูชาที่สงบเงียบ เพดานต้องสูง
  ( เพราะ เปลวไฟ แรงมาก และ สูงมาก ) หากเพดานต่ำ เราสามารถนั่งอยู่ด้านในห้องได้ และวางถ้วยเทียนไว้ด้านนอกห้อง วางแก้วใส่น้ำสะอาดเต็มแก้วไว้ข้างๆเทียน 1 แก้ว ทุกๆ คืนที่จุดบูชาเทียน 15 คืน และนำน้ำนี้ไปกรวดน้ำอุทิศบุญ แผ่เมตตา แผ่กุศล เมื่อจุดเทียนสำเร็จแล้ว ในทุกๆ คืน
 • ก่อนเริ่มจุดเทียนทุกคืน ให้เขียนคำอธิษฐานที่ปรารถนาความสำเร็จลงบนกระดาษ ต้องเขียนด้วยลายมือ ห้ามพิมพ์ เขียนด้วยจิตสงบนิ่ง จดจ่อ มั่นคง ในสิ่งอันดี อันชอบอันปรารถนานั้น ให้เขียนคำอธิษฐานเหมือนเดิม เรื่องเดิมทุกคืน คืนละ 1 แผ่น ( ห้ามเขียนเตรียมไว้ เขียนคืน ต่อ คืน  ) และให้เผาไปกับเปลวไฟแห่งเทียน ปฐมกัปป์คำ เมื่อเทียนไหม้ถึง 1 ข้อเทียนตรงรอยขีดกำหนดไว้ (( กระดาษควรขนาด เล็กๆ อย่าให้ใหญ่นัก เพราะจะอันตรายเวลาที่ท่านเผากระดาษ ))
 • ก่อนเริ่มจุดเทียน ท่านควรดิ่มน้ำเปล่าอุณหภูมิห้อง สัก 1 แก้ว เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้แก่กายเนื้อ จะช่วยให้การนั่งสมาธิสงบง่ายขึ้น
 • การจุดเทียนครั้งแรก จะจุดยากสักนิด เพราะไส้เทียนใหญ่มาก ให้จุดไฟที่เทียนเล่มเล็กก่อนแล้วมาจุดไฟต่ออีกทีจะจุดง่ายขึ้น จุดให้ติดเนื้อเทียนเพื่อเป็นเชื้อไฟ กำหนดใจนิ่งๆ กำหนดจิตให้เปลวไฟลุกโชติช่วง รักษาใจ อย่าหงุดหงิด อย่าให้ใจ ร้อนรน หากดับก็จุดใหม่ กดเล่มเทียนลงกับถ้วยรองเทียนให้แน่นๆ  อย่า!!ใช้ไฟ ลนก้นเทียน เทียนนี้เป็นขี้ผึ้งแท้ ท่านเพียงแค่กดหนักๆ เทียนก็จะติดแน่นกับ ถ้วยรองเทียน
 • เมื่อจุดเทียนสว่างโชติช่วงแล้ว ให้กำหนดจิตนั่งสมาธิอย่างสงบ ไม่ต้องคิดอะไร ไม่ต้องอธิษฐานอะไรแล้ว เพราะคำอธิษฐานได้ถูกเขียนเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว ขอให้ท่านนั่งสมาธิอย่างสงบเงียบ กำหนดจิตไว้ที่กึ่งกลางคิ้วบนหน้าผาก แล้วคิดภาพ เพียงภาพเดียวที่ท่านตั้งจิตปรารถนา ต้องการความสำเร็จในสิ่งนั้นๆท่านอาจจะรู้สึกหน่วงๆตรง กึ่งกลางคิ้ว และเหมือนมีแสงสว่างอยู่บริเวณนั้น เทียน 1 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับลมนิ่ง หรือ การเคลื่อนไหวของลมด้วย ท่านอาจจะตั้งเวลาปลุกไว้ 1 ชั่วโมง เพื่อจิตจะได้ไม่แส่ส่ายกังวลกับเวลา ขณะจุดเทียนห้ามลุกไปไหน ตั้งใจ กำหนดจิตอยู่ในสมาธิ ทุกข์ ร้อน ก็อดทน

 • เมื่อเทียนเผาไหม้มาถึงข้อเทียนที่ขีดไว้ ให้ท่านถอนตนเองจากสมาธิ และนำกระดาษที่เขียนคำอธิษฐานไว้ มาเผาส่งผ่านคำอธิษฐานไปกับเตโชธาตุ แห่งเทียนปฐมกัปป์คำ

 • ดับเทียนด้วยผ้าสะอาดเนื้อหนา บิดน้ำให้หมาดๆ แล้วค่อยๆประคบ ตบเบาๆที่ไส้เทียน เทียนจะดับสนิท ผ้านี้พึ่งตากไว้ให้สูง อย่าวางต่ำ

 • นำน้ำที่เตรียมไว้ไปกรวดน้ำลงดิน แผ่บุญ แผ่กุศล แผ่เมตตา ไปถึงทุกๆ จิตวิญญาณ ทุกชาติภพ ทุกมิติเวลา ทั่วทั้งกาลจักร จงแผ่เมตตาด้วยจิตอัน ยิ้มแย้มแจ่มใส เปี่ยมเมตตาจิต และ ปิติสุข จิตเช่นนี้จะมีกำลังมาก
 • ตรวจไฟที่เล่มเทียนให้เรียบร้อยว่าดับสนิทดีแล้ว
 • เข้านอนโดย..ให้กำหนดจิตอธิษฐานภาพที่ท่านปรารถนาให้สำเร็จ มีชัยชนะใน เรื่องนั้นๆ ท่านคิดจะขอบคุณใคร
  คิดจะกล่าวขอโทษผู้ใด ให้ท่านคิดนึกภาพที่ท่าน ต้องการทำ ต้องการเป็นนั้นในมโนภาพด้วยจิตเบา สงบ สุข สบาย จนหลับไป
 • หลังจากที่ท่านจุดเทียนสำเร็จพลังจิตของท่านจะมีกำลังมาก และบริสุทธิ์มาก จิตเช่นนี้นึกคิด กำหนดภาพใดใด
  จะสำเร็จ จะสมปรารถนาได้จริง ท่านจึงพึงคิด เพียงสิ่งที่ดียิ่งเท่านั้น คิดเพียงสิ่งอันปรารถนาเท่านั้น

ในคืนสุดท้าย คืนที่ 15

เทียนจะยาวนานมาก ยากที่ผู้จุดบูชาจะรอไหว แต่หากพระอาจารย์จุดให้ ท่านจะอธิษฐานจิตให้จนกระทั่ง เห็นแสงแรกแห่งพระอาทิตย์ แล้วจึงปล่อย ให้เทียนมอดดับสนิทไปเอง ช้าเร็วของเทียนแต่ละเล่ม ไม่สามารถกำหนดได้เลย ท่านก็ไม่ต้องรอ ครบเวลาก็ เผากระดาษอธิษฐาน กรวดน้ำ แล้วเข้านอนกำหนด สมาธิจิตอธิษฐานเหมือนทุกคืนที่ผ่านมาได้เลย ตอนเช้าค่อยมาดูเทียน

เมื่อเทียนมอดหมดแล้ว ให้เก็บเถ้าเทียนที่เหลือทั้งหมด ห่อกระดาษ แล้วนำไปลอยแม่น้ำใหญ่ๆ กระดาษที่ห่อเถ้าเทียนไป ก็เก็บมาทิ้งให้เป็นที่ แล้วกรวดน้ำแผ่บุญ แผ่เมตตา บารมีไปถึงทุกๆ จิตวิญญานอีกครั้ง ให้ทุกจิตญานในทุกระดับชั้น ทุกมิติ รับรู้ รับทราบ ว่าสัจจะอธิษฐานบารมีในการจุดเทียนทองคำ เทียนปฐมกัปป์คำนี้ได้สำเร็จสมบูรณ์แล้ว

อำนาจแห่งพุทธะ กำลังจิต พลังสมาธิ และแรงครู คือการรวมแห่ง “แรง” อันศักดิ์สิทธิ์และอิทธิปาฎิหาริย์  อันจะทำให้ทุกคำอธิษฐาน ทุกแรงปรารถนา สัมฤทธิ์ สำเร็จตามจิตอธิษฐาน

ล้างเท้าคุณพ่อ คุณแม่

เมื่อจุดเทียนสำเร็จครบ 15 วันแล้ว ถ้าท่านทำได้ คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ หรืออยู่ใกล้ไปหาสะดวก  ให้ท่านนำพวงมาลัยดอกมะลิขาว ไปกราบเท้า ล้างเท้า ขอขมากรรมต่อคุณพ่อ คุณแม่ ขอให้ท่านประสิทธิ์พรอันวิเศษ และ เอ่ยอโหสิ กรรมต่อกัน แม้ผู้ใด..ได้ล้างเท้าขอขมากรรมบิดามารดา หลังจุดเทียนปฐมกัปป์คำสำเร็จ ชะตาชีวิตจะยกสูงเหนือดวงชะตาเดิมอย่าทันตาทันใจ ด้วยจิตที่มีกำลังมาก และบริสุทธิ์ดุจจิตเดิมแท้อันประภัสสรเมื่อปฐมกัปป์เริ่มต้น