วิธีปฏิบัติตน 15 คืน
แห่งกาลฤกษ์
พระอาจารย์จุดเทียนทองคำ 3 ศอก 5 คืบ
เทียนปฐมกัปป์คำ

 เทียนทองคำนี้สูงประมาณสามศอก ห้าคืบ ขี้ผึ้งหนัก 159 บาท สูงท่วมหัวผู้จุดบูชา เมื่อนั่งในท่านั่งสมาธิ ไส้เทียนภายในพันพระยันต์ปฐมกัปป์คำบรรจุดวงชะตา และ เส้นผมเจ้าของเทียน กำกับคาถาจารอักขระบนแผ่นทองคำสุดปลายเทียนทั้งสอง ด้าน  กำหนดเส้นขีดไว้บนเล่มเทียน 14 ขีด แบ่งออกเป็น 15 ช่อง สำหรับจุดเทียน ทำสมาธิ ภาวนา อธิษฐานคืนละ 1 ช่อง ติดต่อกัน 15 คืน โดยมิเว้นเลย ภายในฤกษ์จันทร์วันดี ที่พระอาจารย์กำหนดให้

สังกัตวา สัมพุทเธ จตุโล แท่นแก้วพระพุทธเจ้า พระเมืองแก้วไม่เสียเมือง เทียนปฐมกัปป์คำนี้ มีคุณวิเศษนับอนันต์ยิ่ง แม้ดวงชะตาตกก็จะยกสูงขึ้นมาได้ พลิกชะตาให้กลับฟื้นคืนมารุ่งเรืองได้ตามแรงอธิษฐาน และพุทธานุภาพแห่ง พระยันต์ปฐมกัปป์คำ

ผู้ใดจุดสำเร็จตามสัจจะอธิษฐาน ท่านว่า..จะเป็นผู้ที่ ประสบซึ่งความสำเร็จ ครบด้วยเดช อำนาจ วาสนา อธิษฐานบารมี มีชัยชนะ ผ่านเคราะห์ มีชัยในทุกอุปสรรค ทุกเรื่อง ทุกความ ได้อย่างอัศจรรย์

15 วัน อันศักดิ์สิทธิ์แห่งท่านผู้บูชาเทียนปฐมกัปป์คำนี้ ท่านพึงรักษากาย ใจ วาจา จิต ให้สะอาด ปลอดโปร่ง โล่ง เบา สบาย คลายตัวคลายใจออกจากทุกอุปสรรค ปัญหา ทุกความคิดกังวล และตั้งใจ กำหนดจิตเชื่อมบุญ เชื่อมพลังกับแรงครูเอาไว้ ตลอดเวลาที่คิดนึก ระลึกถึงได้ ด้วยจิตที่ว่าง สงบ เบา สบาย แรงครูและอิทธิ อำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ จึงสถิตย์ได้อย่างเต็มกำลัง  

ท่านพึงรักษาศีล 5 กฎพื้นฐานแห่งมนุษย์ ให้ครบตลอด 15 วัน อันประกอปด้วย ไม่เบียดเบียนสัตว์ ไม่เบียดเบียนทรัพย์ ไม่ละเมิดผิดในกาม ไม่ละเมิดวาจา ไม่เสพสิ่งมึนเมาอันทำให้เสื่อมซึ่งสติ

ทำ ในสิ่งอันดี สิ่งอันชอบ สิ่งอันนำมาซึ่งความสุขกาย สบายใจ มีประโยชน์บังเกิด ผลต่อการบรรลุซึ่งเป้าหมายอันปรารถนา 

พูด เพียงสิ่งอันดี สิ่งอันไพเราะ สร้างสรรค์ พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ พูดด้วยจิตอารีย์ พูดให้คนรักกัน ชอบกัน เมตตากัน พูดในเรื่องที่สนับสนุน สิ่งที่อธิษฐานปรารถนา 

คิด เพียงสิ่งอันสร้างสรรค์ทางกุศลจิต คิดดี คิดชอบ คิดสุข คิดดี คิดสบาย คิดเมตตา คิดอภัย คิดจดจ่อในสิ่งที่ท่านปรารถนาอธิษฐาน เชื่อมั่นในความสำเร็จ ศรัทธาในอิทธิอำนาจแห่งวิชาเทียนและแรงครู

ลดหรือละเลิก ซึ่งการเบียนเบียดเนื้อสัตว์น้อยใหญ่ ภายใน 15 วันแห่งการจุด บูชาเทียน หากเลิกไม่ได้ ก็ให้ลด หากเลี่ยงมิได้ก็ให้ทานเพียงน้อยเพื่อรักษากาย มิใช่ทานเพราะอยาก ทานด้วยความนอบน้อมขอบคุณที่สัตว์เหล่านั้นสละเลือดเนื้อ มาเป็นอาหารให้เรา ทานเพื่อบำรุงกายเนื้อของเรา

ดำรงจิตให้อยู่ในสนามพลังแห่งพุทธะ คือให้จิตนี้ดำรงอยู่ในอุเบกขา และมีความเมตตาอย่างสุดประมาณ ดั่งจิตแห่งพุทธองค์ โกรธให้ยาก อภัยให้ง่าย อโหสิให้เร็ว เพื่อสร้างคลื่นพลังงานของเราให้เสมอกับคลื่นอันศักดิ์สิทธิ์แห่งพุทธะ อันจะยกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นไปสู่มิติแห่งปาฎิหาริย์ อันคือความสำเร็จ ความสมปรารถนาทุกปราการ ตามแรงจิตอธิษฐาน

ตลอด 15 วัน ท่านพึงเชื่อมจิตอยู่กับแรงครู และ พิธีกรรมการจุดบูชาเทียน

  • พระอาจารย์จะเขียนอักษรธรรมคำอธิษฐานจิตของเจ้าของเทียน และสวดพุทธมนต์ บูชาเทียนเวลา 21.30 น.
  • จุดบูชาเทียน เข้าฌานสมาบัติกำหนดจิตปลุกพระยันต์ เวลา 23. 00 น.
  • เผากระดาษเวลา 00.00 น.
  • และกรวดน้ำ อุทิศบุญกุศล แผ่เมตตาให้เจ้าชะตาเทียนตลอดถึงสรรพเจ้ากรรม นายเวรทั้งหมด ทั้งสิ้นเมื่อเทียนถึงขีดที่กำหนดไว้ แล้วจึงดับเทียนบูชา เป็นเช่นนี้ ไปตลอด 14 คืนแรก
  • และในคืนที่ 15 คืนสุดท้ายแห่งการจุดบูชาเทียน การเข้าฌานสมาบัติปลุกพระยันต์ จะยาวนานจนถึงแสงแรกแห่งดวงอาทิตย์ เพราะคืนสุดท้ายจะมีน้ำตาแทียนสะสม เทียนแต่ละเล่มจะดับช้า-เร็ว ไม่เท่ากัน ท่านจึงกำหนดเอาว่า..เมื่อเห็น แสงแรกแห่งดวงอาทิตย์ แล้วจึงกรวดน้ำ แผ่เมตตา และปล่อยเทียนจุดต่อไป จนกระทั่งมอดดับสนิทเหลือเพียงเถ้า
  • จึงถือเป็นสำเร็จ แล้วจะนำเถ้าเทียนนี้ ไปลอยเคราะห์ ส่งนามที่แม่น้ำวัง ให้แก่เจ้าชะตาเทียน จึงเป็นอันสำเร็จสมบูรณ์ แห่งการบูชาเทียนปฐมกัปป์คำ เทียนทองคำ 3 ศอก 5 คืบ

ตลอด 15 คืน แห่งการบูชาเทียน

ท่านเจ้าชะตาก็ต้องจัดเวลาที่ท่านสะดวกทุกค่ำคืน ในการปฎิบัติกรรมฐาน ทำสมาธิ
เพื่อเชื่อมจิตกับแรงครู ด้วยจิตที่สงบเงียบ คืนละ 1 ชั่วโมง สำเร็จแล้ว จึงอธิษฐานในสิ่งอันปรารถนา และกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลแผ่เมตตา ออกไปให้
ไพศาล ถึงทุกดวงจิตวิญญาณ และทุกสรรพเจ้ากรรมนายเวรแม้ต้องการคิดนึก ระลึกถึงใครเพื่อส่งบุญกุศลให้เขาเป็นพิเศษ ก็ให้ท่านเอ่ยชื่อ ขานนามเขาและเพ่งนึกให้เห็นใบหน้าเขาจะถึงเขาพลันทันที

แล้วก็เข้านอนโดย..ให้กำหนดจิต อธิษฐานภาพที่ท่านปรารถนาให้สำเร็จ มีชัยชนะในเรื่องนั้นๆ ท่านคิดจะขอบคุณใคร คิดจะกล่าวขอโทษผู้ใด ให้ท่านคิดนึกภาพที่ท่านต้องการทำ ต้องการเป็นนั้น ในมโนภาพ ด้วยจิตเบา สงบ สุข สบาย จนหลับไป

ตลอด 15 วัน 15 คืน แห่งการจุดบูชาเทียนนี้ จิตของท่านจะมีกำลังมาก และละเอียดกว่าในยามปรกติ จิตเช่นนี้นึกคิด กำหนดภาพใดใด ท่านจะสำเร็จ จะสมปรารถนาได้จริง ท่านจึงพึงคิดเพียงสิ่งที่ดียิ่งเท่านั้น คิดเพียงสิ่ง อันปรารถนาเท่านั้น

อำนาจแห่งพุทธะ กำลังจิต พลังสมาธิ และแรงครู คือการรวมแห่ง “แรง” อันศักดิ์สิทธิ์และอิทธิปาฏิหาริย์  อันจะทำให้ทุกคำอธิษฐาน ทุกแรงปรารถนา สัมฤทธิ์ สำเร็จตามจิตอธิษฐาน

ล้างเท้าคุณพ่อ คุณแม่

เมื่อจุดเทียนสำเร็จครบ 15 วันแล้ว ถ้าท่านทำได้ คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ หรืออยู่ใกล้ไปหาสะดวก  ให้ท่านนำพวงมาลัยดอกมะลิขาว ไปกราบเท้า ล้างเท้า ขอขมากรรมต่อคุณพ่อ คุณแม่ ขอให้ท่านประสิทธิ์พรอันวิเศษ และ เอ่ยอโหสิ กรรมต่อกัน แม้ผู้ใด..ได้ล้างเท้าขอขมากรรมบิดามารดา หลังจุดเทียนปฐมกัปป์คำ สำเร็จ ชะตาชีวิตจะยกสูงเหนือดวงชะตาเดิมอย่าทันตาทันใจ ด้วยจิตที่มีกำลังมาก และบริสุทธิ์ดุจจิตเดิมแท้อันประภัสสรเมื่อปฐมกัปป์เริ่มต้น