“ยันต์เหนือเมฆสิทธิ์” ด้วยว่า ท่านจารยันต์ด้วยกำลังจิตที่มีกำลังมาก
วางจิตไว้ที่ปลายไม้ครู ปลุกเสกลงเลขยันต์จารอักขระธรรมบนฟ้าเหนือเมฆเหนือคนทั้งหลาย

 

ประสิทธิ์ 5 สัมฤทธิ์อิทธิคุณแห่งมหายันต์คือ

สัมฤทธิ์ผล : สำเร็จสัมฤทธิ์ผลนานาประการโดยเฉพาะด้านเมตตามหานิยม
สัมฤทธิ์โชค : ให้คุณเด่นทางด้านมหาโชค มหาลาภ
สัมฤทธิ์ศักดิ์ : อิทธิคุณมหาอำนาจ มหาอุจจ์ คงกระพัน แคล้วคลาด คุ้มครองนานัปปราการ
สัมฤทธิ์คุณ : คุ้มครองแคล้วคลาด ดลบันดาลดุจแก้วสารพัดนึก
สัมฤทธิ์เดช : คือสัมฤทธิ์สมบูรณ์ที่สุด อิทธิคุณครบทุกด้านทุกสิ่ง เป็นมหาอุจจ์อันสูงส่ง
สัมฤทธิ์ด้วยเดชอำนาจตบะ เดชะบารมี มหาลาภ มหานิยม มหาสมบูรณ์
มหาสมบัติ มหาสำเร็จ คงกระพัน แคล้วคลาด คุ้มครองดล บันดาลทุกประการ

พระอาจารย์จารยันต์นี้บนเครื่องบินทุกครั้งที่มีกิจต้องเดินทางทางอากาศ ซึ่งน้อยครั้งมากต้องเป็นเหตุ
เป็นกิจอันจำเป็นยิ่งเท่านั้น ด้วยว่าท่านไม่ชอบที่สูง มหายันต์นี้จึงเกิดขึ้นได้เพราะอุบายธรรม
เพื่อรวมพลังจิตท่านมาไว้ที่ปลายไม้ครู ลงสู่แผงยันต์อักขระธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ท่านจะทำสมาธิ
ปลุกเสก จารยันต์ไปเรื่อยๆแบบไม่ไตร่ตรองวางแผน จารยันต์ไปตามวาระแห่งจิตอันประภัสสร

ท่านจึงเรียกยันต์นี้ว่า “ยันต์เหนือเมฆสิทธิ์” ด้วยว่า ท่านจารยันต์ด้วยกำลังจิตที่มีกำลังมาก
วางจิตไว้ที่ปลายไม้ครู ปลุกเสกลงเลขยันต์จารอักขระธรรมบนฟ้าเหนือเมฆเหนือคนทั้งหลาย

“จิตนิ่งที่สุด คือ จิตที่มีกำลังที่สุด”

ข่มเกรง ข่มกลัว ให้ดับสิ้นด้วยอำนาจแห่งจิต อันด้วยความกลัวนั้น
เป็นเหตุแห่งอุปสรรคอันสูงสุดของความไม่ประสบความสำเร็จทั้งปวง
เมื่อข่มเกรงได้ ดับกลัวได้ ฤทธิ์ทั้งหลายก็จักประสิทธิ์อยู่กับจิต
จิตอันเปี่ยมไปด้วยพลัง ทำอะไรก็ได้ ทำสิ่งใดก็สำเร็จ บรรลุมรรคผลได้
เหนือคน เหนือใคร ดุจจิตที่สูงเทียมฟ้า
มีพลังอำนาจเหนือเมฆ เป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาล

“จิตนิ่งที่สุด คือ จิตที่มีกำลังที่สุด” ยันต์เหนือเมฆสิทธิ์ นี้มีเป็นยันต์ฤทธิ์มาก
สร้างบนฟ้า เหนือเมฆ ตามวาระที่ฟ้ากำหนด
คือวันที่ 7 / 7 / 18 ตามรหัส 7:7 ของจักรวาล ซึ่งเป็นวันที่มี Crop Circle เกิดขึ้น

“ยันต์เหนือเมฆสิทธิ์”
จารบนแผ่นทองแดง และแผ่นเงิน พระอาจารย์จารมหายันต์เต็มแผ่นทั้งสองด้าน
ยันต์ทุกแผ่นจะไม่เหมือนกันเลย เพราะพระอาจารย์จะจารยันต์ติดต่อกันไปเรื่อยๆ ทีละแผ่น ทีละด้าน
ตามกำลังแห่งวาระจิต ณ.ขณะนั้น ทุกแผ่นยันต์เป็นเอกเทศมีเพียงหนึ่งเดียว
และ เจ้าของเดียว จากพลังจิตที่เป็นหนึ่งเดียว!

ติดต่อบูชา 

 LINE : @namotasa