“ยันต์เหนือเมฆสิทธิ์” ด้วยว่า ท่านจารยันต์ด้วยกำลังจิตที่มีกำลังมาก
วางจิตไว้ที่ปลายไม้ครู ปลุกเสกลงเลขยันต์จารอักขระธรรมบนฟ้าเหนือเมฆเหนือคนทั้งหลาย

 

ประสิทธิ์ 5 สัมฤทธิ์อิทธิคุณแห่งมหายันต์คือ

สัมฤทธิ์ผล : สำเร็จสัมฤทธิ์ผลนานาประการโดยเฉพาะด้านเมตตามหานิยม
สัมฤทธิ์โชค : ให้คุณเด่นทางด้านมหาโชค มหาลาภ
สัมฤทธิ์ศักดิ์ : อิทธิคุณมหาอำนาจ มหาอุจจ์ คงกระพัน แคล้วคลาด คุ้มครองนานัปปราการ
สัมฤทธิ์คุณ : คุ้มครองแคล้วคลาด ดลบันดาลดุจแก้วสารพัดนึก
สัมฤทธิ์เดช : คือสัมฤทธิ์สมบูรณ์ที่สุด อิทธิคุณครบทุกด้านทุกสิ่ง เป็นมหาอุจจ์อันสูงส่ง
สัมฤทธิ์ด้วยเดชอำนาจตบะ เดชะบารมี มหาลาภ มหานิยม มหาสมบูรณ์
มหาสมบัติ มหาสำเร็จ คงกระพัน แคล้วคลาด คุ้มครองดล บันดาลทุกประการ

พระอาจารย์จารยันต์นี้บนเครื่องบินทุกครั้งที่มีกิจต้องเดินทางทางอากาศ ซึ่งน้อยครั้งมากต้องเป็นเหตุ
เป็นกิจอันจำเป็นยิ่งเท่านั้น ด้วยว่าท่านไม่ชอบที่สูง มหายันต์นี้จึงเกิดขึ้นได้เพราะอุบายธรรม
เพื่อรวมพลังจิตท่านมาไว้ที่ปลายไม้ครู ลงสู่แผงยันต์อักขระธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ท่านจะทำสมาธิ
ปลุกเสก จารยันต์ไปเรื่อยๆแบบไม่ไตร่ตรองวางแผน จารยันต์ไปตามวาระแห่งจิตอันประภัสสร

ท่านจึงเรียกยันต์นี้ว่า “ยันต์เหนือเมฆสิทธิ์” ด้วยว่า ท่านจารยันต์ด้วยกำลังจิตที่มีกำลังมาก
วางจิตไว้ที่ปลายไม้ครู ปลุกเสกลงเลขยันต์จารอักขระธรรมบนฟ้าเหนือเมฆเหนือคนทั้งหลาย

“จิตนิ่งที่สุด คือ จิตที่มีกำลังที่สุด”

ข่มเกรง ข่มกลัว ให้ดับสิ้นด้วยอำนาจแห่งจิต อันด้วยความกลัวนั้น
เป็นเหตุแห่งอุปสรรคอันสูงสุดของความไม่ประสบความสำเร็จทั้งปวง
เมื่อข่มเกรงได้ ดับกลัวได้ ฤทธิ์ทั้งหลายก็จักประสิทธิ์อยู่กับจิต
จิตอันเปี่ยมไปด้วยพลัง ทำอะไรก็ได้ ทำสิ่งใดก็สำเร็จ บรรลุมรรคผลได้
เหนือคน เหนือใคร ดุจจิตที่สูงเทียมฟ้า
มีพลังอำนาจเหนือเมฆ เป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาล

“จิตนิ่งที่สุด คือ จิตที่มีกำลังที่สุด”
ยันต์เหนือเมฆสิทธิ์ เป็นยันต์ฤทธีมาก
สร้างบนฟ้า เหนือเมฆ

“ยันต์เหนือเมฆสิทธิ์”
จารบนแผ่นทองแดง และแผ่นเงิน พระอาจารย์จารมหายันต์เต็มแผ่นทั้งสองด้าน
ยันต์ทุกแผ่นจะไม่เหมือนกันเลย เพราะพระอาจารย์จะจารยันต์ติดต่อกันไปเรื่อยๆ ทีละแผ่น ทีละด้าน
ตามกำลังแห่งวาระจิต ณ.ขณะนั้น ทุกแผ่นยันต์เป็นเอกเทศมีเพียงหนึ่งเดียว
และ เจ้าของเดียว จากพลังจิตที่เป็นหนึ่งเดียว!

ติดต่อบูชา 

 LINE : @namotasa