เทียนสีวลีมหาลาภ
บันดาลโชค เร่งลาภ เรียกโชค โภคทรัพย์

วิธีการจุดบูชาเทียน

  • เขียนชื่อ นามสกุล ลงบนเล่มเทียน ( ตั้งจิตให้สงบนิ่ง คิดระลึกถึงสิ่งที่อธิษฐาน )
  • เตรียมเหรียญบาท 1 เหรียญ ลนไฟที่เหรียญให้พอร้อนอุ่นๆ แล้วปักเทียนที่เขียนชื่อ สกุล อธิษฐานจิตเรียบร้อยแล้วลงบนเหรียญ ( จะไม่ลนไฟตรงๆที่ก้นเทียน พระอาจารย์ท่านถือเคล็ดว่า จะทำอะไรเหมือนไฟลนก้น )
  • วางเหรียญที่ปักเทียนในแก้วเตี้ยๆ และหล่อน้ำสะอาดไว้พอปริ่มๆ เหรียญ ( จะซ้อนกี่เหรียญก็ได้ และเหรียญทั้งหมดนี้เมื่อจุดบูชาเทียนสำเร็จแล้ว ให้ท่านนำไปทำบุญ ทำทาน ห้ามนำมาใช้เด็ดขาด )
  • จุดเทียน ตั้งนะโม 3 จบ และบริกรรมพระคาถาสีวลี 9 คาบ หรือบริกรรมจนเทียนดับสนิท ( 9 คาบ คือ 9 จบ )
  • เมื่อเทียนดับสนิท ให้นำน้ำที่หล่อไว้ มาประพรมศรีษะ มือทั้งสอง (หยิบจับอะไรก็เป็นโชคเป็นลาภ เป็นเงินเป็นทอง) แตะพรมห้างร้าน สินค้า ส่วนเถ้าเทียนเก็บไว้ไปลอยพระแม่คงคา ห้ามนำเถ้าเทียนไปทิ้งขยะที่ต่ำสกปรก เก็บรอไว้ในที่อันสมควร
  • ให้จุดบูชาหน้าหน้าหิ้งพระ ห้องพระ หรือห้องที่สงบไม่มีสิ่งใดมารบกวนสมาธิ

เมื่ออานิสงค์ถึงพร้อมต่อองค์พระสีวลีเถระเจ้า คำว่าอดอยาก ยากจน จักไม่บังเกิดขึ้นกับผู้นั้นเลย อุปมาดั่งมีดวงจิตเป็นแก้วสารพัดนึก เงินจะไหลนองทองจะไหลมา

คาถาบูชาขอลาภพระสีวลี

((วันดีที่จะบูชา ))

คือวันที่จิตใจเบิกบานแจ่มใสไม่เศร้าหมอง เพราะใจที่เบิกบานจะมีพลังมากกว่า
การสาธยายคาถาจะเกิดผลแรงเกินคาดหวัง

บูชาเทียนพระสีวลีมหาลาภเสริมทรัพย์รับโชค คือการน้อมนำบารมีพระสีวลีในด้านของโชคลาภเงินทอง มาเกื้อหนุนดวงชะตาของเราให้มีเงินมีทอง มั่งคั่ง ร่ำรวย ดังนั้นเราควรบูชาเทียนพระสีวลีบ่อยๆ เพื่อให้สภาวทิพย์นั้นไหลเข้ามาสะสมในกาย-จิตของเรา

ติดต่อบูชา

LINE : @namotasa

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text