วิธีจุดบูชาเทียนโสฬสมหามงคล 109 เล่ม

“คำอธิษฐาน”ที่ท่านเขียนไว้บทเทียนโสฬสมหามงคล 109 เล่ม
จะสำเร็จได้จริงทุกปราการ 

วิชาศักดิ์สิทธิ์แห่งเทียนบูชาล้านนา เทียนพลิกชะตาเปลี่ยนชีวิตให้ดีเหนือดวง หากจุดบูชาด้วยศรัทธา ทุกอุปสรรคปัญหาที่ติดขัดจะไหลลื่น แม้ประสบปัญหาสาหัสสากรรจ์ในชีวิตทั้งเรื่องการงาน
การเงิน ครอบครัว คดีค้า คดีความ หรือกระทั่งโรคเวรโรคกรรม แม้จุดได้สำเร็จครบ 109 เล่ม
ตามสัจจะวาจาอธิษฐาน สิ่งร้ายทั้งหลายจะพลิกผันกลับกลายเป็นดี จะพบทางออก เห็นทางสว่าง สัมฤทธิ์ผลจริงทุกท่านทุกนาม

ถ้าทำมาแล้วทุกอย่าง… แต่ไม่มีอะไรดีขึ้น ทุกข์ท้อ หมดกำลังใจ ทำอะไรก็ไม่เจริญศรี ไม่เจริญสุข ที่ดีก็ดีไม่สุด ก็ลองตั้งจิตอธิษฐานจุดเทียนบูชาล้านนา “เทียนโสฬสมหามงคล” เทียนสะเดาะเคราะห์ เสริมดวง หนุนชะตา บันดาลให้ชีวิตสุข สำเร็จ สมปรารถนา ร่ำรวยได้ ชะตาสูง ดวงดี มีความสุขได้ เห็นผลได้ในชาตินี้ แม้จุดสำเร็จด้วยศรัทธาตามสัจจะวาจาอธิษฐาน

วิชาเทียนล้านนา นั้นเป็นความเชื่อความศรัทธาที่สืบทอดมานับร้อย นับพันปี ครูบาอาจารย์ท่านสร้างขึ้นจากพระพุทธคุณอันบริสุทธ์ ไว้ช่วยเหลือค้ำจิตหนุนกำลังใจคนดวงตกต่ำ ให้ยกระดับจิตตนเองขึ้นมาให้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ด้วยแรงจิตแรงครูแห่งวิชาเทียน และแรงศรัทธาแห่งผู้บูชาที่เปลี่ยนคนดวงตกให้เป็นดวงเศรษฐี เสริมคนดวงดีให้ชะตาดีทวีทรัพย์
ทวีโชค

พุทธานุภาพแห่งเทียนมหาเวทย์ล้านนา
“ยันต์เทียนโสฬสมหามงคล” จะยกชะตาขึ้นสู่อิทธิอำนาจแห่งพุทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์และแรงครู บันดาลผลให้โชคดี มีโชคลาภมหาผล คุ้มครอง แคล้วคลาด มีอำนาจ มีชัยชนะต่อพันธะอุปสรรคปัญหาทั้งสิ้น จักบังเกิดเมตตา มหานิยม พลิกดวงตกให้ยกสูง หนุนชะตาต่ำให้รุ่งเรือง เจ้ากรรมนายเวรศัตรูคู่ความจะเมตตาใจอ่อนยอมอโหสิ เปิดประตูสมบัติ เรียกโชคลาภ เพิ่มพูนโภคทรัพย์ ความอุดมสมบูรณ์ ความสำเร็จสมปรารถนาได้นานัปประการ ด้วยมงคลพันช่องพันประการครอบจักรวาลแห่งโสฬสสูตร ที่ย่อส่วนจักรวาลทั้งหมดลงบนสี่เหลี่ยมกล อัญเชิญทวยเทพเทวดาทั่วทั้งกาลจักรมาประสิทธิ์ลงพระยันต์ที่เรียกสูตรผูกมนต์คาถาล้อมดวงชะตาแห่งเจ้าของเทียนบูชาเอาไว้ ครูบาอาจารย์ย้ำว่า จุดครบ 7 เล่ม สะเดาะเคราะห์ ยกชะตา ชนะอุปสรรค สำเร็จได้ในคำอธิษฐาน จุดครบ 109 เล่ม ชะตาตกจะยกสูง จะเหนือดวงชนะกรรม ไม่มีตกต่ำอับจน ปรารถนาสิ่งยิ่งใหญ่เกินดวงเท่าใด ก็จักสำเร็จสมปรารถนาได้ทุกสิ่งทุกอันพันประการแลฯ

เทียนบูชา สำหรับเจ้าชะตาจุดเองจะมีขนาดเล็ก ไม่ใหญ่เท่าเทียนบูชาที่พระอาจารย์จุดให้
เพื่อให้จุดได้สะดวกใต้ร่มเรือนหลังคา เทียน 1 เล่มใช้เวลาจุดประมาณ 45 นาที

เมื่อได้รับเทียนบูชาแล้ว..

พึงบูชาครูด้วยพวงมาลัยดอกไม้ขาว เงิน 12 บาท น้ำสะอาด 1 แก้ว จัดใส่พานบูชาสักการะตั้งสัจจะอธิษฐานต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิเมพระยันต์เทียนว่า “จะจุดเทียนให้ครบ สำเร็จ 109 เล่ม 109 วัน เพื่อผลแห่งการอธิษฐานเรื่อง ..( บอกสิ่งที่ปรารถนาอธิษฐาน )..” ดื่มน้ำให้หมดแก้ว แล้ววางพานเทียนไว้เบื้องสูงหรือโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธ เพื่อรอจุดบูชาในวันที่ท่านกำหนด เงิน 12 บาท ให้นำไปทำบุญทำทานหลังจุดเทียนสำเร็จ

เลือกวันที่สะดวกจุดเทียนได้ติดต่อกัน 109 วันโดยไม่ขาด พีงรักษากายใจจิต ในช่วง 109 วันแห่งการบูชาเทียนให้สงบ ไม่กังวลฟุ้งซ่านกับทุกอุปสรรคปัญหา จดจ่อความคิดไปที่ความสุข ความสำเร็จ ความสว่างเห่งปัญญา ทางออกจากปัญหา ช่วงเวลาแห่งการบูชาเทียน จิตจะมีอิทธิอำนาจแห่งบุญฤทธิ์ ความคิดจะมีอำนาจมาก คิดเพียงสิ่งดี สิ่งชอบ สิ่งใช่ สิ่งที่ปรารถนาจะให้เกิดขึ้น คำพูดความคิดพลังจิตจะเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจิตญาณต่างมิติได้ พึงรักษาสนามจิตให้เบิกบาน มีเมตตาอยู่เสมอ พร่ำพูด พร่ำคิด พร่ำบ่น พร่ำอธิษฐานประหนึ่งสาธยายมนต์เพียงสิ่งที่ปรารถนา เชื่อและศรัทธาในแรงครู ว่าจะหนุนชะตาค้ำคูณดวงให้ดีเหนือดวง ประสบสุขสมปรารถนากำหนดโชคชะตาได้ทุกสิ่งตามประสงค์

เทียนโสฬสมหามงคลชุดจุด 109 วันนี้ เป็นที่สุดแห่งวิชาเทียน
ยกดวงพลิกชะตา
ที่แม้ผู้ใดจุดได้สำเร็จสัมฤทธิ์แล้วชีวิตจะไม่มีวันตกต่ำอับจน อุปมาว่าดวงชะตาจะสุกสว่างรุ่งโรจน์ดั่งมีมหาอุจจ์ 9 ดวง หนุนดวง ค้ำชะตา เทียนโสฬสมหามงคลชุด 109 เล่มนี้จะมีเทียน 112 เล่ม ( ชุด 7 เล่ม จำนวน 12 คาบ ) โสฬสสูตรท่านให้เขียนคำอธิษฐานเพียงเรื่องเดียวลงบนเล่มเทียน ติดต่อกันยาวนาน 109 วัน และเล่มที่ 110, 111 และ 112 นั้นถือเป็นเทียนบูชาที่มีอิทธิอำนาจอธิษฐานบารมีสูงสุด ให้เขียนทุกๆสิ่งที่ปรารถนาลงไปได้ทั้งหมด ทุกเรื่องได้เต็มพื้นที่เนื้อเทียน ( หากสิ่งที่อธิษฐานสำเร็จก่อน ก็เปลี่ยนคำอธิษฐานได้ )

วิธีจุดบูชาเทียน

เตรียมสถานที่จุดบูชาเทียนที่สงบ สะอาด จัดที่นั่งให้สะดวก เพื่อให้ช่วงเวลาแห่งการบูชาเทียนเป็นชั่วโมงแห่งความสงบ ว่าง ปล่อยวาง เบาสบาย ชำระกาย ใจให้ใสสะอาด ใส่เสื้อผ้าสีอ่อนๆหลวมสบาย หากจุดเครื่องหอมไว้ใกล้ๆ ด้วยจะดียิ่ง

 

-เทียนโสฬสมหามงคล 1 คาบ มี 7 เล่ม

จุด 109 เล่ม = 12 คาบ ( 112 เล่ม )
จุดบูชาวันละ 1 เล่ม ติดต่อกัน 109 + 3 วัน

 

– นำเทียนทั้งหมดวางบูชาบนพาน บูชาดอกไม้ขาว เงิน 12 บาทบูชาครู น้ำสะอาด 1 แก้วสำหรับดื่ม และน้ำสะอาดสำหรับกรวดน้ำแผ่เมตตา หากท่านมีผ้ายันต์โสฬสมหามงคลให้นำมาวางบูชาในพานด้วย

 

– นำเทียนเล่มที่จะจุด 1 เล่ม 
มาเขียนคำอธิษฐานลงบนเล่มเทียนด้วยจิตอันสงบและศรัทธา ( เขียนคำอธิษฐานเรื่องเดียวตลอด 109 วันเขียนวันละเล่มก่อนจุดบูชา ) แล้วปักเทียนบนจานรองที่ได้รับพร้อมเทียน ((( หากสิ่งที่อธิษฐานไว้สำเร็จก่อน ก็เขียนคำอธิษฐานใหม่ )))

 

– จากนั้นจึงกำหนดจิต..กล่าวอธิษฐานดังนี้ ” ข้าพเจ้า…บอกชื่อ นามสกุล …จะดำรงกาย ใจ จิต อยู่ในศีล 5 ตลอดช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์แห่งการจุดบูชาเทียน จะตั้งจิตภาวนาทำสมาธิ เพื่ออุทิศบุญใหญ่และอภัยทานนี้ไปถึงบิดามารดา ครูบาอาจารย์ เทพเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกดวงจิตในทุกภพภูมิ ทุกสรรพสัตว์ ทุกสรรพจิตวิญญาณ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้เกิดกรรมล่วงเกินกันไว้ ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจในทุกมิติทุกภพภูมิ อีกทั้งสรรพสัตว์ที่สละเลือดเนื้อเป็นอาหารบำรุงหล่อเลี้ยงชีวิตข้าพเจ้าให้ได้ใช้กายจิตนี้สร้างบุญ สร้างบารมี ขอให้ท่านทั้งหลายมีส่วนในบุญนี้และอโหสิกรรมต่อกันและกันทุกปราการนับแต่บัดนี้ ขอบารมีแห่งพุทธะ และอำนาจแห่งแรงครูหนุนนำให้ทุกคำอธิษฐานที่ปรากฎบนเล่มเทียนจงสำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ มหาสำเร็จทันทีทันใดทุกประการเทอญ”

 

ตั้งนะโม 3 จบ เจริญพระคาถาโสฬสมหามงคล 9 จบ หากท่องไม่ได้ให้เปิดคาถาจากลิ้งค์นี้ >  https://youtu.be/Nffa6AU7E7Q ( 9 จบ ) ควรใส่หูฟัง  เจริญคาถาสำเร็จแล้วก็ดื่มน้ำแห่งมนต์คาถาศักดิ์สิทธิ์ที่เตรียมไว้ให้หมดแก้ว ก่อนเริ่มจุดเทียน ภาวนา ทำสมาธิ ( น้ำคือออกซิเจน สื่อนำไฟฟ้าจากไขสันหลังขึ้นสู่สมอง ช่วยเพิ่มกำลังปราณและสมาธิ )

 

– จุดเทียนด้วยจิตอันสงบ กำหนดจิตไว้ที่เปลวไฟสักครู่ แล้วจึงเริ่มรวมจิตสู่สมาธิ จะภาวนาพุทโธ หรือตามดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ตามจริตที่พึงใจ หรือจะใช้คลื่นเสียงอภิญญาเสียงเจริญคาถาโสฬสมงคล เป็นคลื่นสภาวะแห่งโยคีจะช่วงเหนี่ยวนำคลื่นสมองให้เข้าสู่ความสงบแห่งสมาธิได้ง่ายและเร็วขึ้น ขจัดความฟุ้งซ่านได้เพียงนาทีแรก กดฟังได้ที่ลิ้งค์นี้  > https://youtu.be/hVKF3b9OSXw ( 108 จบ ) ให้หลับตา ควรปิดไฟให้มืดสนิท จิตอยู่ที่พุทโธ หรือ ลมหายใจเข้าออก หากใช้คลื่นเสียงช่วย ให้จิตเกาะติดกับเสียงพระคาถา กำหนดจิตไปรวมอยู่กลางศรีษะจนรู้สึกถึงไฟฟ้าวิ่งยุบยิบอยู่ที่รากผม ไม่ต้องบังคับจิตให้นิ่ง ขึง เครียด เดินจิตไปตามคลื่นเสียงเรื่อยๆ เบาๆ สบาย ผ่อนคลายร่างกายให้โปร่งโล่ง หากเผลอคิด เมื่อรู้ ก็หยุดคิด ไม่ต้องกังวลใจ แล้วก็กลับมาเดินจิตตามคลื่นเสียงใหม่อีกครั้งโดยกำหนดจิตไว้ที่กลางศรีษะ หายใจออกให้ยาว หายใจเข้าให้ลึก

– เมื่อเทียนดับ ให้กำหนดจิตไปไว้ที่หน้าผาก ตรงกึ่งกลางคิ้ว และกำหนดมโนภาพสิ่งที่ปรารถนา ที่ได้เขียนไว้บนเล่มเทียน สร้างภาพให้ชัดทั้งอารมณ์ ความรู้สึก รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส จิตที่ไม่เคยฝึกอาจจะรู้สึกว่าไม่เห็นอะไร ก็ไม่ต้องกังวล เดินจิตคิดไปเรื่อยๆ มโนภาพไปเรื่อยๆ สุขตรงไหน ยิ้มรับ อย่าเคร่งเครียด ดำรงจิตให้โปร่ง โล่ง เบา สบาย ให้จิตวิญญาณดูดซับประสบการณ์การแห่งความสุข ความสำเร็จ ความสมปรารถนานั้นให้แจ่มชัดที่สุด มองผ่านตาที่สามกึ่งกลางคิ้ว การอธิษฐานเป็นภาพ ในสภาวะจิตที่มีกำลังมากเช่นนี้ คือทางลัดของความสำเร็จอันจะปรากฎแน่นอนในเร็ววัน

– กรวดน้ำแผ่เมตตาว่าดังนี้ “ ขออุทิศบุญ บารมี ความสงบ ความสุข ความสำเร็จ ความสมปรารถนา มหาสติมหาปัญญา มหาเมตตา นี้ให้ตนเองในทุกชาติภพและทุกผู้ทุกนาม ทุกจิตวิญญาณ ทุกภพทุกภูมิ ทุกสรรพสิ่ง โดยถ้วนทั่วเทอญ “  ( ตอนเช้านำน้ำไปรดลงดิน ถ้าเป็นโคนต้นไม้ใหญ่จะดีอย่างยิ่ง เทวดาอารักษ์รับรู้ แม่คงคารับรู้ แม่ธรณีรับรู้ )

– เถ้าเทียนเก็บรวบรวมไว้ รอครบ 112 วัน จึงนำไปฝังดินฝังเคราะห์ ฝากบุญไว้กับพระแม่ธรณี หรือนำไปลอยเคราะห์ฝากพระแม่คงคา ในแม่น้ำใหญ่

– เงิน 12 บาท นำไปสร้างบุญ ทำทาน ตามจริตที่เห็นสมควร

– นอนหนุนพระยันต์โสฬสมงคลที่สอดไว้ใต้หมอน พุทธานุภาพอันวิเศษแห่งอักขระมหายันต์จะคุ้มครองรักษาดลบันดาลทั้งยามหลับและยามตื่น ( พระยันต์โสฬสมหามงคล ท่านจะได้รับเมื่อบูชาเทียนชุดทวีฤกษ์ ) ให้ท่านกำหนดจิตให้จำความฝันได้ และมีสติสติสัมปชัญญะในยามฝัน จงอธิษฐานด้วยมโนภาพจนหลับ  และเมื่อท่านตื่นนอนใหม่ๆ ให้พยายามคิดสิ่งที่ฝันให้ได้ในทุกๆ เช้า และฝึกอธิษฐานเป็นภาพในสิ่งที่ท่านปรารถนาทุกเช้าหลังตื่นนอน “โลกแห่งจิตท่านไปได้ถึงไหน โลกแห่งกายภาพของท่านก็จะไปถึงนั่น”

ชั่วโมงอันศักดิ์สิทธิ์แห่งการสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา จุดเทียนบูชาโสฬสมหามงคล เป็นการสร้างบุญ มหาบารมีอันยิ่งใหญ่ ครบด้วย ทาน ศีล ภาวนา สมาธิ อโหสิ และอภัยทาน บุญฤทธิ์อิทธิบารมีนี้จะผสานกับพุทธอำนาจและแรงครู ผ่านเปลวไฟอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเทียนบูชา และพระคาถามหายันต์ที่พันล้อมสายสิญณ์ไส้เทียน หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับคลื่นพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ จิตวิญญาณท่านอยู่ในมิติใด คลื่นพลังงานของท่านอยู่ระดับใด ชีวิตและดวงชะตาของท่านก็จะเป็นเช่นนั้น นี่คือที่มาของคำแห่งครูบาอาจารย์ที่ว่า.. “ผีเชื่อไฟ เทวดาเชื่อเทียน” คือการใช้เตโชธาตุอันศักดิ์สิทธิ์เป็นทางลัดแห่งมายาการเล่นแร่แปรธาตุเพื่อเชื่อมพลังงานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเนรมิตความปรารถนาอันเป็นไปได้ทั้งปวง

อิทธิอำนาจแห่งเทียนบูชาสะเดาะเคราะห์ เสริมดวง ยกชะตา บูชาโชค ” เทียนโสฬสมหามงคล “ นี้ ตำราบันทึกไว้ว่า..แม้ผู้ใดได้พบแล้วเกิดศรัทธาหมั่นจุดเทียนบูชา ภาวนาพระคาถา ก็เปรียบดั่ง ได้ดวงแก้วสารพัดนึก บันดาลความสมบูรณ์ สมปรารถนา พรั่งพร้อมทองคำ จินดามณีมหาสมบัติ ชะตาจะยกสูง สิ่งอุบาทว์เสนียดจัญไรจักสูญ ชีวิตไม่รู้จัก ตกต่ำอับจน ลาภ ยศ สรรเสริญ สมบัติทรัพย์สินจะเพิ่มพูนมั่งคั่งอย่างเหลือแสน อำนาจราชศักดิ์ ราศี บารมี จะเหนือศัตรู เกิดเมตตาบารมีต่อเจ้ากรรมนายเวร ทั้งหลาย ทวยเทพ องค์อินทร์ พญายม พญายักษ์ ครุฑ นาค รูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 16 ชั้นฟ้า จะคุ้มครอง ดลบันดาล หนุนดวงค้ำชะตา ด้วยฤทธานุภาพและอิทธิคุณ อันวิเศษแห่งเทียนโสฬสมหามงคล ยอดพระยันต์หนุนดวงหนุนชะตา

เทียนล้านนา เป็นความเชื่อความศรัทธาสืบต่อมาช้านาน มิใช่เพียงไสยศาสตร์ แต่เป็นพุทธานุคมแห่งพระเวทย์อันศักดิ์สิทธิ์และอำนาจจิตที่ครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ สืบสร้างจารพระยันต์ ฟั่นเทียน ปลุกเสกให้ตามคัมภีร์โบราณด้วยฤทธิ์กำลังจิตแห่งแรงครู ผู้บูชาเทียนก็ต้องมีความเชื่อมั่นมีมหาศรัทธา ปฏิบัติบูชาอย่างเต็มกำลัง จิตท่านถึงไหนพุทธานุภาพแห่งเทียนจะหนุนส่งท่านไปถึงนั่น “ทุกสรรพสิ่งสำเร็จได้ด้วยจิตแห่งบุญฤทธิ์”
ฤทธิ์แห่งจิตตานุภาพนั้นสร้างภาพอธิษฐานให้ปรากฎได้จริง!!


“ศรัทธา คือความเชื่อในสิ่งที่เรายังมองไม่เห็น

แต่ผลของความเชื่อ จะทำให้เราได้เห็นในสิ่งที่เราศรัทธา”

กดอ่านพระคาถาและฟังเสียงสวดที่นี่

อิทธิคุณอันวิเศษแห่งโสฬสมหามงคล