พระอาจารยจุดเทียนบูชาให้เดือนละ 2 ฤกษ์
1. ฤกษ์จันทร์เพ็ญปูรณมี ขึ้น 15 ค่ำ ของทุกเดือน
2. ฤกษ์จันทร์ดับอมาวสี ขึ้น 1 ค่ำ ของทุกเดือน

การปฏิบัติบูชาในคืนแห่งฤกษ์ พระอาจารย์จุดเทียนโสฬสมหามงคล

มหาพุทธานุภาพแห่งเทียนมหาโสฬสมงคลคือคลื่นพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งพุทธะ ที่พระอาจารย์ปริวรรตเรียกสูตรผูกพระยันต์ขึ้นมาจากยันต์โสฬสมหามงคลมหายันต์อันเป็นที่สุดแห่งพระยันต์อันมีคุณวิเศษยิ่ง อัญเชิญพระพุทธคุณแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 16 ประการ จำลอง 16 ชั้นพรหมโลกซึ่งถือกันว่าเป็นที่มีสุขอย่างยอดยิ่ง มาลงบนตัวยันต์ ด้วยสูตรโสฬสมงคล

พระยันต์ที่ย่อส่วนจักรวาลทั้งหมดลงบนสี่เหลี่ยมกล อัญเชิญทวยเทพเทวดาทั่วทั้งจักรวาลมาประสิทธิ์ลงพระยันต์ ทั้งอินทร์ พรหม ยม ยักษ์ ครุฑ นาค เพื่อให้ยันต์มีพุทธคุณในทางป้องกัน แม้แต่ตำราสร้างบ้านสร้างเมืองยังต้องใช้
พระยันต์โสฬสนี้หนุนดวงเมืองให้รุ่งเรือง ประสบสุข แคล้วคลาดปลอดภัย ท่านจงพึงสำรวมกาย ใจ จิต และปฎิบัติตนตามมนต์พิธีอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยสภาวะจิตที่สุขสงบ ปล่อยวางทุกข์ใจและสรรพปัญหาไว้ก่อน จงดำรงจิตให้ว่างจากทุกสรรพปัญหา สิ่งร้อยรัด เมื่อกายจิตว่าง สว่าง สุข สงบ จิตจะเปิดรับพุทธอำนาจแห่งแรงครูและเทียนบูชาได้อย่าง
เต็มกำลัง

ตลอดวัน-ตลอดคืนแห่งฤกษ์บูชาเทียน ท่านพึงเจริญสติ สำรวม กาย วาจา จิต ให้คิดดี พูดดี ทำในสิ่งอันดีเป็นมงคลตลอดวัน – ตลอดคืน หากงดการเบียดเบียนเนื้อสัตว์ในวันนี้ได้ สนามจิตท่านจะสะอาดและมีกำลังมาก หากไม่สามารถงดได้ ก็ให้ทานด้วยความนอบน้อมขอบคุณในชีวิตของเขา ก่อนทานเนื้อสัตว์ ขอให้ท่านระลึกในใจว่า “ขอบคุณสำหรับชีวิตและเลือดเนื้อที่สละเพื่อบำรุงกายเนื้อของเราให้แข็งแรง เพื่อใช้สร้างความดีงามและตื่นรู้ในสิ่งทั้งปวง บุญใดที่เราสร้างขอท่านมีส่วนในทุกบุญนั้นทุกๆปราการเถิด”

ในวันแห่งฤกษ์บูชาเทียน
พระอาจารย์ให้ฤกษ์จุดบูชาเทียนยามค่ำ ณ.วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์และให้ฤกษ์พระเจ้าให้พรเป็นนาทีอันวิเศษของวันนั้นเพื่อเป็นชั่วโมงแห่งการอธิษฐานจิตสำหรับท่าน และพระอาจารย์จะสวดพุทธมนต์ หยาดน้ำให้พรแก่ทุกๆ ดวงชะตาเจ้าของเทียนบูชาตลอดถึงสรรพเจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดทั้งสิ้น

ตลอดวันตลอดคืนแห่งฤกษ์บูชาเทียนโสฬสมหามงคลท่านพึงรักษาศีล 5 ศีล ที่มนุษย์ผู้ใดรักษาได้ก็ล้วนมีแต่ความสุขความเจริญโดยเฉพาะศีล ข้อ4 รักษาวาจา รักษาสัจจะ อย่าพูดเพ้อเจ้อ พูดลบ พูดร้ายและห้ามด่าห้ามสาปแช่ง ด่าว่า อาฆาตใครเด็ดขาด ให้พูดแต่คำดีดี โชคดี ชีวิตดี แล้วทุกสิ่งจะดี ดี ดี

หากท่านขัดข้องบางข้อ ก็ขอให้รักษาในข้อที่ไม่ขัดข้องให้ได้ในวันนี้หากใครมาทำให้ขุ่นใจ หม่นหมองหงุดหงิด ให้กำหนดจิตอโหสิกรรมให้อภัยเขาเร็วไวทันทีให้บังเกิดเป็นมหาทานแห่ง “อภัยทาน” รักษาวันนี้ให้เป็นวันแห่งเมตตาจิตและมิตรไมตรี มีโอกาสทำบุญทำสิ่งดีดีได้ในวันนี้ ให้ทำทันที เจริญสติ เจริญเมตตา ไว้ตลอดวัน ให้กายจิตมีพลังอันดีงามขับเคลื่อนคลื่นพลังจิตให้ละเอียดและสูงขึ้นสู่มิติแห่งพลังงานศักดิ์สิทธิ์เพื่อเปิดรับพุทธนุภาพอันสุดประมาณแห่งเทียนบูชาได้เต็มกำลัง

เวลาแห่งฤกษ์ที่พระอาจารย์กำหนดจุดเทียนบูชา “เทียนโสฬสมหามงคล”
ให้ท่านสวดพระคาถา 9 จบ หรือมากกว่าตามกำลังท่าน จะสวดเอง หรือจะเปิดคลื่นเสียงอภิญญาเสียงพระอาจารย์เจริญมนต์คาถาโสฬสมงคล ประกอบการภาวนา ทำสมาธิก็ได้ จะช่วยให้เข้าสมาธิได้เร็วและง่ายขึ้นโดยจิตไม่ขึงเครียด สำเร็จแล้วจึงแผ่เมตตาอุทิศบุญออกไปให้ไพศาล หากไม่สะดวกในเวลาตรงฤกษ์ ก็ให้ปฎิบัติก่อนนอน และนอนหนุนพระยันต์โสฬสมหามงคลพิมพ์รอยมือพระอาจารย์ อธิษฐานจิตในสิ่งที่มุ่งมาดปรารถนาให้ปรากฎภาพชัด จนสติดิ่งลึกหลับลง ((พระยันต์โสฬสมหามงคล จะได้รับเมื่อบูชาชุดทวีฤกษ์ 8 เล่ม ))

 

กดอ่านพระคาถาและฟังเสียงสวดที่นี่

ท่านบูชาฤกษ์ให้พระอาจารย์จุดเทียนเสริมดวง สะเดาะเคราะห์ ค้ำชะตาให้ ท่านก็พึงปฏิบัติกายสำรวมจิต เพื่อเปิดรับพุทธานุภาพแห่งพุทธคุณและแรงครูบาอาจารย์ จิตที่ตั้งมั่นไว้กับพุทธฤทธิ์แห่งพระยันต์เทียนโสฬสมหามงคลจะพลิกชะตา พาหลีกเคราะห์ยกดวงชะตาท่านให้สำเร็จสมปรารถนาได้ทุกปราการ

พุทธานุภาพเต็มกำลังแห่งเทียนโสฬสมหามงคล คือชุดทวีฤกษ์ ท่านควรได้จุดเทียนด้วยตัวเองด้วย ตั้งจิตจุดเทียนบูชาไว้สม่ำเสมอ จุดให้ครบ 109 เล่ม และบูชาฤกษ์ให้พระอาจารย์ท่านจุดเสริมดวงเสริมฤทธิ์ให้ พุทธอำนาจแห่งเทียนบูชาจะค้ำดวง ยกชะตามิให้ตกต่ำ ค้ำดวง เติมพลังชีวิต เพิ่มกำลังจิต เสริมฤทธิ์ เสริมบุญ หนุนบารมี มาประสิทธิ์ไว้กับตนตลอดเวลา เมื่อเคราะห์หามยามร้ายเวียนผ่านเข้ามาก็จะทอนกำลังให้เบาจนสูญ ลดกำลังเคราะห์ พาแคล้วคลาดจากวิบากกรรม เมื่อบุญมี บารมีหนุน เคราะห์ดีเวียนมาถึง ก็จะยกดวงชะตาให้สูงส่ง ให้ดีเหนือดี ให้มีครบสมบูรณ์ตามจิตอธิษฐาน

พุทธานุภาพเต็มสูตรแห่งเทียนโสฬสมหามงคล บันทึกไว้ว่า…ผู้ใดจุดเทียนพระเวทย์นี้ครบ 109 เล่ม พุทธอำนาจแห่งพระยันต์จะค้ำดวง จะยกชะตามิให้ตกต่ำเลย จิตจะยกเข้าสู่คลื่นแห่งพลังงานศักดิ์สิทธิ์ ชะตาชีวิตจะอยู่เหนือความเป็นไปได้ทั้งปวง พลังจิตจะมีฤทธิ์อำนาจมากด้วยบุญบารมี คำว่าไม่มี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ จะไม่บังเกิดกับชีวิต นึกคิดปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นสำเร็จสมปรารถนาได้ทุกประการ จิตแห่งแรงครูจะคุ้มครอง จิตแห่งคุณพระจะค้ำคูณ เมื่อเคราะห์หามยามร้ายเวียนเข้ามา แม้นหนักก็จะเบาจนสูญ ลดกำลังเคราะห์ พาแคล้วคลาดหลบจากวิบากกรรม ดวงชะตาจะดีเหนือดี จะมีเหนือมี ด้วยอำนาจ เดชะ บารมีดีครบทุกด้านแห่งสูตรโสฬสมงคล

เทียนล้านนา เป็นความเชื่อความศรัทธาสืบต่อมาช้านาน มิใช่เพียงไสยศาสตร์แต่เป็นพุทธานุคมแห่งพระเวทย์อันศักดิ์สิทธิ์และอำนาจจิตที่ครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ สืบสร้างจารพระยันต์ ฟั่นเทียน ปลุกเสกให้ตามคัมภีร์โบราณด้วยฤทธิ์กำลังจิตแห่งแรงครูผู้บูชาเทียนก็ต้องมีความเชื่อมั่นมีมหาศรัทธา ปฎิบัติบูชาอย่างเต็มกำลัง จิตท่านถึงไหนพุทธานุภาพแห่งเทียนจะหนุนส่งท่านไปถึงนั่น “ทุกสรรพสิ่งสำเร็จได้ด้วยจิตแห่งบุญฤทธิ์”


“ศรัทธา คือความเชื่อในสิ่งที่เรายังมองไม่เห็น
แต่ผลของความเชื่อ จะทำให้เราได้เห็นในสิ่งที่เราศรัทธา””

กดอ่านพระคาถาและฟังเสียงสวดที่นี่

อิทธิคุณอันวิเศษแห่งโสฬสมหามงคล