บูชาฤกษ์เทียนปฐมกัปป์คำ
เทียนทองคำ 3 ศอก 5 คืบ หนัก 159 บาท

ยันต์เทียนปฐมกัปป์คำนี้ อาราธนาคุณบารมีอันสูงสุดของพระพุทธเจ้าแห่งสังสารวัฎอันหาที่สุดและจุดเริ่มต้นมิได้ ตั้งแต่ปรารถนาพุทธภูมิ บำเพ็ญบารมียาวนานสี่อสงไขย แสนกัปป์ จนสำเร็จตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประสิทธิ์

คุรุอาจารย์ผู้แตกฉาน ได้ปริวรรตถอดอักษรธรรม สร้างกลยันต์อันศักดิ์สิทธิ์ทรงอานุภาพอันวิเศษ ผูกพระยันต์ บรรจุชื่อนาม ดวงชะตาเกิดและคำอธิษฐานปรารถนาแห่งเจ้าชะตาเทียน พันสายสิญจน์พุทธานุคม ฟั่นขี้ผึ้งเป็นเทียนบูชา ปลุกเสกปิดทองคำแท้อร่ามตลอดเล่ม เพื่อจุดบูชาอาราทนาพุทธฤทธิ์อิทธิคุณพระพุทธเจ้าแห่งภัทรกัปป์ให้มาสถิตย์อยู่ในทุกอณูกาย จิต เพื่อประสิทธิ์อำนาจพุทธคุณอันสุดประมาณอันนำมาซึ่งความสำเร็จ สมปรารถนาทั้งปวงแห่งเจ้าชะตาผู้บูชาเทียน

อิทธิอำนาจแห่งอักขระธรรมอันวิเศษ และพุทธานุภาพแห่งพระยันต์เทียนปฐมกัปป์คำลูกนี้ ทรงอานุภาพสูงสุดในมนต์ยันต์ธรรมคาถา ที่จะมุ่งภาวนาให้เกิดฤทธิ์ อิทธิปาฏิหาริย์ เปรียบค่าดุจดั่งทองคำ ที่แม้ชะตาตกก็ยกให้สูงได้ กลับชะตาให้พลิกฟื้นขึ้นมาดีเหนือดีเหนือดวงได้ ด้วยแรงสัจจะอธิษฐานบารมีและความเพียรภาวนา

แม้ว่า..ผู้ใดจุดสำเร็จตามสัจจะอธิษฐานจะถึงด้วยบารมี ประสบชัยได้ทุกทิศ บรรลุซึ่งความสำเร็จสมบูรณ์ด้วยเดช อำนาจ ราชศักดิ์ บารมี ผ่านเคราะห์ มีชัยในทุกอุปสรรคทุกเรื่องทุกความได้อย่างอัศจรรย์ !!

เทียนปฐมกัปป์คำนี้บรรจุดวงชะตาเจ้าของเทียนบูชา อันมีชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด ปีนักษัตร ล้อมอักษรธรรมพระยันต์อันศักดิ์สิทธิ์ และติดเส้นผมธาตุแห่งเจ้าชะตาเทียนไว้ 9 ตำแหน่งสำคัญอันระบุเคราะห์นามแห่งเจ้าชะตาบนผืนพระยันต์เทียนเพื่อหลอมรวมธาตุแห่งเจ้าชะตาเทียนให้เป็นหนึ่งเดียวกับอิทธิอำนาจแห่งพุทธะและแรงครูที่จารึกไว้ในพระยันต์แห่งเทียนบูชา

เลือกบูชา 1 ใน 3 ข้อดังนี้

1. บูชาฤกษ์จุดเทียนบูชาด้วยตนเอง

พระอาจารย์ปลุกเสกสีเทียนปฐมกัปป์คำแห่งดวงชะตาเจ้าของเทียน และส่งให้ไปจุดบูชาด้วยตนเอง 15 คืน จุดคืนละ 1 ข้อเทียน จุดเทียนบูชาในฤกษ์จันทร์วันดีที่พระอาจารย์กำหนดวางฤกษ์ให้

 { บูชาฤกษ์ 1 เล่ม 9,999 บาท }

กดอ่านวิธีจุดเทียนปฐมกัปป์คำด้วยตนเอง

2. บูชาฤกษ์ให้พระอาจารย์จุดบูชาเทียนให้ตลอด 15 คืน

พระอาจารย์ปลุกเสกสีเทียนปฐมกัปป์คำแห่งดวงชะตาเจ้าของเทียน จุดเทียนบูชาในฤกษ์จันทร์วันดีที่พระอาจารย์กำหนดวางฤกษ์ให้ 

 { บูชาฤกษ์ 1 เล่ม 9,999 บาท }

กดอ่านการปฏิบัติตนเมื่อบูชาฤกษ์ให้พระอาจารย์จุดเทียนปฐมกัปป์คำ

3. บูชาทวีฤกษ์ 2 เล่ม

จุดบูชาด้วยตนเอง 1 เล่ม  
และบูชาฤกษ์ให้พระอาจารย์จุดให้ 1 เล่ม
จุดเทียนบูชาในฤกษ์จันทร์วันดี
ที่พระอาจารย์กำหนดวางฤกษ์ให้ 15 คืนๆ ละ 1 ขีดข้อเทียน

พระอาจารย์ปลุกเสกสีเทียนปฐมกัปป์คำให้เจ้าชะตาเทียน 2 เล่ม โดยหนึ่งเล่มพระอาจารย์จุดให้ในฤกษ์ที่กำหนด และส่งอีก 1 เล่ม ให้ท่านจุดด้วยตัวเองในฤกษ์จันทร์วันดีที่พระอาจารย์กำหนดวางฤกษ์ให้ 

{ บูชาฤกษ์ 2 เล่ม 19,998 บาท }

– แจ้งบูชาฤกษ์ –

1. แจ้งรายละเอียดชะตาเกิดโดยละเอียด
( ชื่อ สกุล วัน เดือน ปีเกิด เวลาเกิด ปีนักษัตร )

2. ถอนเส้นผม และส่งเส้นผมให้พระอาจารย์กฤษฎา
กดอ่านวิธีการถอนผมที่นี่ ที่นี่ ▶ การถอนเส้นผม

อ่านตำนานเทียนปฐมกัปป์คำ
ที่นี่ ▶ เทียนปฐมกัปป์คำ

อ่านประสบการณ์ ที่นี่