• กำหนดจิตไว้ที่กึ่งกลางศรีษะ แล้วกำหนดถอนเส้นผมตรงส่วนไหนก็ได้ โดยถอนครั้งละ 1 เส้น ต้องติดโคนรากผมด้วย ตั้งสัจจะอธิษฐานก่อนถอนเส้นผม ให้ทุกข์โศกโรคภัยอุปสรรคกาลกิณีสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกจากร่างกาย
  • ขณะถอนผม ให้บริกรรมคาถาว่า “นะ มะ พะ ทะ” ในใจตลอดเวลาที่ถอนเส้นผม ตั้งแต่เส้นแรกจนถึงเส้นสุดท้าย เพื่อรวมธาตุของเราไปกับเส้นผมนี้
  • ใส่เส้นผมในถุงพลาสติกปิดสนิท และใส่กระดาษที่เขียนชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ปีนักษัตร เวลาเกิด
    { ข้อมูลชะตากำเนิดโดยละเอียด }
  • และเขียนสิ่งที่ท่านต้องการอธิษฐาน ขอความสำเร็จในการบูชาเทียนครั้งนี้ลง ไปในกระดาษด้วย  { ข้อความอธิษฐานนี้พระอาจารย์ท่านจะเขียนเป็นอักษรธรรม เผาไปกับเปลวไฟแห่งเทียนของท่านทุกคืน เวลา 00.00 น. ปิดผนึกถุงให้แน่นสนิท เรียบร้อย ( ใช้ถุงซิปจะดีมาก )

  • เส้นผมใช้ 9 เส้น ต่อเทียน 1 เล่ม ต้องเป็นเส้นผมที่ถอนใหม่จากหนังศรีษะ และติดโคนรากผม ห้ามใช้เส้นผมร่วงเพราะถือว่าเป็นเส้นผมตาย ธาตุไม่มีพลังชีวิต