วันศารทวิษุวัติ 23 กันยายน 2562 จุดราตรีเสมอภาค กลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน วันแห่งความสมดุลแห่งกลางวันและกลางคืน ตรงกับวันนี้เป็นฤกษ์เศรษฐีทั้งห้า คือดาวเคราะห์ 5 ดวงโคจรสถิตย์ในเรือน คือดาวจันทร์ ดาวศุกร์ ดาวพฤหัส ดาวเนปจูน และดาวเสาร์มีราหูกุมสนิท เบื้องบนสะท้อนเบื้องล่าง ฟ้าเบื้องบนเป็นอย่างไร ดินเบื้องล่างเป็นเช่นนั้น ฤกษ์ดีแห่งมหาเศรษฐีทั้งห้าเช่นนี้ พระอาจารย์บอกว่าจะต้องปลุกเสกของดี ของวิเศษ ปลุกเสกเรียกฤทธิ์ประสิทธิ์พุทธาคมลงคาถาเก็บพลังแห่งฟ้ามาสถิตย์เอาไว้บนเหรียญครุฑพ่าห์มหาบพิตร

“เหรียญครุฑพ่าห์มหาบพิตร ทองขาว ปี17” ตอกโค้ด 95 ทุกเหรียญเมื่อรวมกับเลข 1 บาท จึงครบกำลังแห่งจตุโรบังเกิดทรัพย์ คือ 159 และเหรียญบาทครุฑพ่าห์2517 นี้ยังใช้หลักเลขศาสตร์จักรวาลคือ 25 คู่ธาตุดิน 17 คู่ธาตุไฟ เหรียญทรงกลมธาตุลม วัสดุทองขาว หรือนิเกิ้ลเกิดจากการหลอมโลหะมีธาตุน้ำแฝงอยู่ จึงจัดว่ากำลังเลข 517 นี้สำคัญนักที่จะหนุนกำลังพญาครุฑพ่าห์ให้มีฤทธิ์มาก

เหรียญ 1 บาท ครุฑพ่าห์มหาบพิตรเป็นเครื่องหมายศักดิ์แห่งสิทธิอำนาจอันสูงสุดแห่งแผ่นดินและพระราชา เหรียญ 1 บาทครุฑพ่าห์ถือว่ามีฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ในตัว พกติดตัวไว้เรียกทรัพย์ แคล้วคลาดร่ำรวย ติดเสาเรือนป้องกันภัยจากวิญญานร้ายทั้งปวง ปิดหน้าบ้าน หน้าเรือน ร้านค้า ทะเบียนรถ ตู้เก็บเงิน เรียกทรัพย์เข้ามาไม่ขาด อยากได้ที่ดินผืนใด อยากขายที่ดินผืนไหน ขอพรพญาครุฑแล้วนำเหรียญไปฝังดินไว้ท่านว่าจะสำเร็จ นำเหรียญมาอธิษฐานแช่น้ำพรมบ้านเรือน เลือกสวนไร่นา ท่านว่าแผ่นดินบ้านเรือนจะอุดมสมบูรณ์ ทรัพย์สินเพิ่มพูน มีความสุขความเจริญ

เรื่องของการสะสมพลัง เหรียญครุฑพ่าห์มหาบพิตรเป็นเหรียญที่มีพลังงานแฝงที่ดีเป็นเลิศ ทั้งสิทธิอำนาจเด็ดขาดแห่งแผ่นดิน อำนาจแห่งพระเจ้าแผ่นดิน อำนาจแห่งปวงชนคนทั้งหลายที่แซ่ซ้องศรัทธาในอำนาจแห่งเรียญครุฑ 17 นี้ อำนาจแห่งการวางฤกษ์กำลังดาว และอิทธิอำนาจสูงสุดแห่งพญาครุฑ เจ้าแห่งทรัพย์ อำนาจ วาสนา เมตตามหานิยม โชคลาภ ยศศักดิ์ คงกระพันแคล้วคลาด

“เหรียญครุฑพ่าห์มหาบพิตร”
ปลุกเสกในฤกษ์เศรษฐีทั้ง 5 พระอาจารย์บรรจุคาถาตอกโค้ดเองทุกเหรียญ

คาถาบูชาพญาครุฑ

อะหัง ครุฑธาเรนะ
อุกาสะ มะ อะ อุ
พุทโธ นะโมพุทธายะ
( สวด ๙ จบ )

เหรียญนี้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง เด่นดีด้านโชค ลาภ มหาโภคทรัพย์ ด้วยอิทธิอำนาจแห่งเหรียญครุฑพ่าห์มหาอำนาจแห่งแผ่นดิน พกติดตัวไว้ในกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์ เรียกโชค
ตอก-แขวนปิดหน้าบานประตู เสาเรือน เป็นมหาอำนาจ ป้องกันภัยและสิ่งร้ายทั้งปวง
ปิดหน้าเซฟ ตู้เก็บเงิน รักษาทรัพย์ให้เย็น ขยายทรัพย์สมบัติเพิ่มพูน ใครเก็บเงินมากเงิน
ก็เพิ่ม เก็บทองคำไว้มากทองคำก็ทวีผล เก็บโฉนดที่ดินเอกสารสิทธิ์ ทรัพย์สินที่ดินก็เพิ่มมูลค่า ขยายจำนวน หากอยากค้าที่ ซื้อทาง ให้นำเหรียญครุฑนี้ไปฝังดินไว้ลึกๆ ในที่ดินนั้น แล้วสวดคาถาบูชาครุฑ อธิษฐาน บอกความประสงค์เอาเถิด ก็จะบังเกิดผลสำเร็จ
ใครถูกผี ถูกของ ให้นำเหรียญแช่น้ำแล้วรดราดหัว สิ่งร้ายจะอยู่ไม่ได้ แช่น้ำพรมร้านค้าบ้านเรือน ที่ดิน จะเจริญศรี เจริญสุข ทรัพย์สินเพิ่มพูน แผ่นดินงอกงาม ด้วยอิทธิอำนาจแห่งเหรียญบาทครุฑพ่าห์ 17 เจ้าทรัพย์มหาเศรษฐี