กาลฤกษ์พระอาจารย์จุดเทียนปฐมกัปป์คำ เทียนทองคำสามศอกห้าคืบ

กาลฤกษ์พระอาจารย์จุดเทียนปฐมกัปป์คำ
เทียนทองคำสามศอกห้าคืบ

– ปี 2563 –

เดือนพฤษภาคม

พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชา
*เทียนปฐมกัปป์คำ

 • วันศุกร์ที่ 22 พฤกษภาคม 2563
  ขึ้น 1 ค่ำเดือนเจ็ด ปีชวด
  ถึง วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
  ขึ้น 15 ค่ำเดือนเจ็ด ปีชวด
  ((( 15 วัน )))

เดือนกรกฎาคม

พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชา
*เทียนปฐมกัปป์คำ

 • วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563
  ขึ้น 1 ค่ำเดือนเก้า ปีชวด
  ถึง วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
  ขึ้น 15 ค่ำเดือนเก้า ปีชวด
  ((( 15 วัน )))

เดือนสิงหาคม

พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชา
*เทียนปฐมกัปป์คำ

 • วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563
  ขึ้น 1 ค่ำเดือนสิบ ปีชวด
  ถึง วันพุธที่ 2 กันยายน 2563
  ขึ้น 15 ค่ำเดือนสิบเอ็ด ปีชวด
  ((( 15 วัน )))

เดือนกันยายน

พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชา
*เทียนปฐมกัปป์คำ

 • วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563
  ขึ้น 1 ค่ำเดือนสิบ ปีชวด
  ถึง วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563
  ขึ้น 15 ค่ำเดือนสิบเอ็ด ปีชวด วันออกพรรษา
  ((( 15 วัน )))

เดือนพฤศจิกายน

พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชา
*เทียนปฐมกัปป์คำ

 • วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563
  ขึ้น 1 ค่ำเดือนอ้าย ปีชวด
  ถึง วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563
  ขึ้น 15 ค่ำเดือนอ้าย ปีชวด
  ((( 15 วัน )))

เดือนธันวาคม

พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชา
*เทียนปฐมกัปป์คำ

 • วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563
  ขึ้น 1 ค่ำเดือนยี่ ปีชวด
  ถึง วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563
  ขึ้น 15 ค่ำเดือนยี่ ปีชวด
  ((( 15 วัน )))