สีผึ้งมัทรีคาถาพันในตลับทองเหลืองอันน้อยๆ ฝังอิ่นเงินอิ่นทองคำเมล็ดข้าวสารธาตุกายสิทธิ์ ฝาตลับพระอาจารย์จารย์ยันมหาเสน่ห์ เมตตา มหาสมบัติ ปลุกอักขระให้ด้วยลายมือทุกตลับ

สีผึ้งตลับนี้
สานุศิษย์พระอาจารย์กฤษฎาทุกท่านต้องมี!!!
อิ่นเงินอิ่นทองคำรุ่นแรก ที่ปลุกเสกมานับพันกาลแห่งมนต์พิธี ฝังในสีผึ้งมัทรีคาถาพันจากขันครู พระอาจารย์บรรจุและปลุกเสกให้เป็นที่สุดแห่งมหาเสน่ห์ เมตตา มหาโชค มหาลาภ ขนาดเล็กๆเท่าเหรียญ 1 บาท กลัดติดเสื้อ พกติดตัวไว้ได้ตลอดเวลา มีไว้เป็นมหาเสน่ห์ เมตตา เงินทอง โชคลาภ จักมีเข้ามาไม่ขาด

((( ต้องการรายละเอียดในการบูชาอิ่นเพื่อขอในเรื่องอื่นๆ
สอบถามมาทางไลน์ LINE : @namotasa )))

LINE@namotasa

ติดต่อบูชา

LINE : @namotasa

สีผึ้งนางมัทรีอิ่นทองคำปัญจทิศ