..คัมภีร์โบราณบันทึกไว้ว่า อันเครื่องราง ของขลัง หรือวัตถุมงคลใด หากแม้สร้างยิ่งเล็กมาก จักยิ่งทวีฤทธิ์ทวีความศักดิ์สิทธิ์ ความข่ามขลังแรงยิ่งทวีคูณอย่างอเนกอนันต์ อิทธิอำนาจมาก ฤทธิ์มาก อย่างหาที่เปรียบมิได้

อิ่นเงินอิ่นทองคำนพคุณนี้ เป็นอิ่นฤทธิ์มาก คืออิ่นต้นธาตุแห่งการปลุกเสกเลขยันต์ เครื่องรางวัตถุมงคลด้านเสน่ห์เมตตาโชคลาภแห่งขันครูของพระอาจารย์กฤษฎา

เมื่อท่านได้รับอิ่นเงิน-อิ่นทองคำนี้ในครั้งแรก…
ให้ท่านสื่อพลังงานกับแรงครูเสียก่อน โดยกำอิ่นไว้ในมือซ้าย สวดพระคาถามัทรีบูชาครูปลุกฤทธีแห่งอิ่น ๑๐๘ จบ หรือหากท่านยังสวดไม่คล่อง ให้ท่านกำอิ่นไว้ในมือซ้าย และเปิดคลื่นอภิญญาเสียงสวดคาถามัทรีของพระอาจารย์ ๑๐๘ จบปลุกอิ่นเงิน-อิ่นทองคำ ((( https://youtu.be/abd5MAYZtHw )))

ท่านต้องท่องคาถาให้จำให้ได้ขึ้นใจ พระคาถาเป็นสื่อเชื่อมพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง จะปลุกฤทธิ์อิ่นให้มีอำนาจมาก ฤทธิ์มาก จงหมั่นอาบคาถาปลุกฤทธิ์อิ่นนี้ ค่ำ-เช้า ๒๒ จบ หรือ ๑๐๘ จบ ตามกำลังความปรารถนาของท่าน ผู้ใดหมั่นปลุกฤทธิ์อิ่นไว้มิขาด อำนาจแห่งอิ่นจะดลบันดาลได้ทุกสิ่งที่ท่านประสงค์

เคล็ดวิชาสูตรแห่งคัมภีร์พับสาแต่โบราณในการบูชาอิ่นเงินอิ่นทองคำให้สำเร็จ สมปรารถนาทันใจ !!

–» กำอิ่นไว้ในมือซ้าย ลงคาถาปลุกอิ่น 1 จบ แล้วสร้างมโนมยิทธิแห่งจิตตานุภาพ คิดภาพสิ่งท่านปรารถนาให้ชัด ตัดทุกผัสสะรอบกายให้หมด ไม่คิดเรื่องอื่นใดทั้งสิ้น ไม่ส่งจิตส่งใจออกนอก กำหนดจิตคิดภาพไว้ที่หน้าผาก ณ กึ่งกลางคิ้ว จงพร่ำพรรณนาในสิ่งที่ท่านประสงค์ โดยท่านต้องเห็นภาพที่ท่านประสงค์ กายจิตของท่านจงไปอยู่ในภาพนิมิตที่ท่านสร้างขึ้น จงสร้างมโนภาพสิ่งที่ท่านปรารถนาให้ปรากฎชัดเจน ณ.ดวงตาที่สามกึ่งกลางคิ้ว ใช้เวลา 10 นาที ต่อครั้ง  ให้ทำหลายๆครั้งต่อวันที่ท่านสะดวก และ สงบ ภาพนั้นจะปรากฎ จะสำเร็จ จะสัมฤทธิ์ในเวลาอันใกล้

ห้ามมิให้ผู้อื่นที่มิใช่เจ้าของอิ่น หยิบ จับ สัมผัสอิ่นเด็ดขาด ควรพกอิ่นติดกายไว้เสมอ ยามคับขันหน้าสิ่วหน้าขวาน แม้หยิบย้ายออกจากพกจากย่ามมิทัน ก็ให้คิดเห็นภาพอิ่นไว้แล้วว่าคาถาและพรรณนาอธิษฐานเอาเลย

มีอิ่นไว้ ใช้อิ่นเป็น
ขอได้ทุกสิ่ง สั่งได้ทุกเรื่อง

ปลุกฤทธิ์อิ่นอาบเวทย์คาถามัทรีเช้าค่ำ คือการผสานรวมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับแรงครู เพื่อให้เกิดฤทธิ์อำนาจแห่งจิต อิทธิอำนาจแห่งใจ สวด 22 จบ หรือ 108 จบก็ดีทั้งสิ้น สวดเอาตามกำลังแห่งท่าน อยากได้ดีมากๆ สมปรารถนาไวไวให้สวด 108 จบ โดยฟังคลื่นเสียงอภิญญาของพระอาจารย์ประกอบไปด้วยหรือไม่ก็ได้ ตามแต่สะดวก (( ..คลื่นเสียงสวดพระคาถาจะช่วยให้จิตสงบนิ่งเข้าสมาธิได้สงบและลึกมากขึ้น พระอาจารย์ได้อธิษฐานจิตให้เสียงพระคาถานี้ศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิอำนาจดั่งท่านได้มาสวดปลุกฤทธิ์ประสิทธิ์อาคมอิ่นเมตตาหลวงด้วยตัวเอง และคลื่นเสียงพระคาถายังเป็นการปลุกเสกกายจิตให้ศักดิ์สิทธิ์เกิดเสน่ห์เมตตามหานิยมอย่างเอกอุฯ อีกด้วย )) ก่อนเริ่มสวดคาถาทุกครั้ง ให้กำหนดจิตให้เป็นความรัก ความเมตตา กรุณา ผ่อนคลายกาย-จิตให้โปร่ง โล่ง เบา สบาย . .

การสวดปลุกฤทธิ์อิ่นอาบเวทย์คาถา คือการรวมจิตผสานกายให้เป็นหนึ่งเดียวกับแรงครู เพื่อให้เกิดฤทธิ์อำนาจแห่งจิต เกิดอิทธิอำนาจแห่งใจ บันดาลให้สิ่งใดใดที่คิด นึก ปรารถนา เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ดั่งใจ

“อิ่นเมตตาหลวง” ประสิทธิ์พลังงานเจ้าของเฉพาะตัวบุคคล ท่านจึงห้ามมิให้ผู้อื่นผู้ใดหยิบ-จับ สัมผัสอิ่นของเราโดยเด็ดขาด!! **ห่ออิ่นไว้ในผ้ายันต์พันเชือกอาคมติดกายไว้ อิ่นจะจดจำแต่พลังงานของเจ้าของ จะได้ยิน – จะรับฟังแต่คำอธิษฐานเจ้าของคลื่นพลังงานแห่งเวทย์ ที่ปลุกฤทธิ์อิ่นเท่านั้น อิ่นจะเชื่อมต่อกับจิตไร้สำนึกและอิทธิอำนาจแห่งแรงครูทำให้ทุกสิ่งที่อธิษฐานและสั่งอิ่นไว้บังเกิดขึ้นตามอำนาจแห่งจิตของผู้บูชาที่กำหนดจิตสั่งอิ่นไว้ “

อิ่นของผู้ใดที่บูชาปลุกฤทธิ์อาบเวทย์คาถาสม่ำเสมอมิขาด อิ่นนั้นจะมีพลังอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์รุนแรงมาก ดุจจิตเดิมแท้ที่มีกำลังอำนาจมากที่สุดในการบันดาลให้ทุกคำอธิษฐานสำเร็จสมปรารถนา

อิ่นเมตตาหลวงนี้เป็นเครื่องรางฤทธีเด่นด้านมหาเสน่ห์ เมตตามหานิยม มหาโชค มหาลาภ มหาสมบัติ อิทธิฤทธานุภาพรุนแรงมากในเรื่องความรักความเมตตา มหานิยม เป็นอันดับหนึ่งแห่งเครื่องรางล้านนา แรงครูแห่งอิ่นจะผสานกับจิตเจ้าของอิ่น ผ่านการปลุกฤทธิ์ร่ายเวทย์คาถา แม้ผู้บูชาปรารถนาสิ่งใดให้อธิษฐานจิตสั่งอิ่นไว้ย้ำๆ สั่งซ้ำๆ บ่อยๆ ด้วยจิตที่นิ่ง หนักแน่น ชัดเจนในสิ่งที่ปรารถนา การบอกอิ่น สั่งอิ่นบ่อยเท่าใดก็ยิ่งเป็นการเร่งวัน เร่งคืน เร่งดวง เร่งโชค เร่งลาภ ให้สิ่งที่ปรารถนาบังเกิดผลสัมฤทธิ์เร็ววัน

เมื่อได้รับอิ่นในครั้งแรก

กำอิ่นไว้ในมือซ้าย เพื่อเชื่อมจิตเจ้าของอิ่นกับแรงครูบาอาจารย์ สวดคาถามัทรีปลุกอิ่น 108 จบ
โดยเปิดฟังที่ลิ้งค์นี้ >> https://youtu.be/DpjDfAEPics  การฟัง ควรใส่หูฟ้งและให้จิตเกาะติดไปกับพระคาถาเสียงสวดของพระอาจารย์ ( วันแรกยังสวดไม่ได้ไม่เป็นไร ใส่หูฟังแล้วตามเกาะเสียงพระคาถาไป 108 จบ ใช้เวลาประมาณ
20 นาทีกว่าๆเท่านั้น และเมื่อท่องคาถาได้แม่นยำแล้ว ให้ว่าคาถาเดินจิตเกาะติดพระคาถาไปตลอด จิตจะสงบนิ่งได้เร็วมาก ท่านจะรู้สึกได้ว่าอิ่นในมือเคลื่อนไหว ไม่ต้องกลัว เพราะนั่นคือพลังงานที่ได้รับการเชื่อมต่อ เมื่อปลุกอิ่นสำเร็จแล้ว ให้บอกสิ่งที่ปรารถนากับอิ่นไว้..ว่าต้องการสิ่งใด ปรารถนาอะไร ใช้คำที่ตรง ชัดเจน อย่าอ้อมค้อม

กระดาษมนตร์ 5 แผ่นที่ได้รับ ให้ใช้เพียงหนึ่งแผ่น นำมาเขียนคำอธิษฐาน สิ่งอันปรารถนาลงไปทั้งสองด้าน ด้านหน้าและหลัง (( ที่เหลืออีก 4 แผ่นเก็บไว้ เมื่อคำอธิษฐานสำเร็จก็เขียนคำอธิษฐานเปลี่ยนใส่เข้าไปใหม่ ถ้าเขียนผิด ต้องการจะเปลี่ยนกระดาษใหม่ให้เผาใบเดิมทิ้ง ห้ามเอาไปทิ้งถังขยะ ))

การเขียนคำอธิษฐานลงกระดาษมนตร์ เป็นช่วงเวลาสำคัญมาก ท่านต้องกำหนดให้กายจิตให้เป็นวิหารอันศักดิ์สิทธิ์แห่งมนตรา ด้วยการผ่อนคลายกายใจจากสรรพปัญหาทั้งปวง กำหนดจิตให้อิ่มเต็มด้วยความรัก ความเมตตาอันสุดประมาณ วางใจเบาๆ โปร่งๆ โล่งๆ สบายๆ เปิดฟังเสียงพระคาถามัทรี 108 จบ และสวดตามเกาะพระคาถาไป มือซ้ายกำอิ่นไว้ผ่านพลังปลุกอิ่นอาบพระเวทย์ จิตดำรงอยู่ในความสุขสงบ .. ร่างกายทุกส่วนผ่อนคลาย โปร่งเบา และสบายๆ จากนั้นจึงเริ่มเขียนคำอธิษฐานลงกระดาษมนตร์ โดยใช้ปากกา หรือดินสอก็ได้เอาตามสะดวก จงเขียนด้วยจิตที่สงบและมีกำลัง จดจ่อกับสิ่งที่เขียนทุกอักษร เขียนในสิ่งที่ต้องการจริงๆ จิตไม่แส่ส่ายออกไปไหน จดจ่อกับคำอธิษฐานที่กำลังเขียนด้วยจิตปลอดโปร่งมีความสุขสงบ เขียนเสร็จสำเร็จแล้วให้ม้วนกระดาษเป็นม้วนเล็กๆและพับครึ่งกึ่งกลางม้วนกระดาษ ใส่ด้านพับเข้าไปในกายอิ่น แล้วให้พูดสิ่งที่เขียนในในกระดาษมนตร์กับอิ่น 9 ครั้ง ออกเสียงพอที่จิตตนเองได้ยินชัดเจน (( ระหว่างนี้ท่านอาจจะเปิดเสียงสวดปลุกพระคาถาของพระอาจารย์ไว้ตลอดเวลา – เปิด เบาๆ แว่วๆ เหมือนเสียงกระซิบ – ))

การปลุกอิ่น อาบพระเวทย์ อธิษฐานจิต กำอิ่นไว้ในมือซ้ายและปลุกคาถาก่อนทุกครั้ง โดยจะสวด 22 จบ หรือ 108 จบก็ได้ การสวดปลุกจะเปิดคลื่นเสียงของพระอาจารย์ฟังไปด้วยก็ได้ จะช่วยเสริมพลังจิตได้ดีมาก จิตจะสงบเกิดสมาธิและมีกำลังมาก อีกทั้งเสียงสวดพระคาถาคลื่นอภิญญาแห่งพระอาจารย์กฤษฎานี้ท่านกำหนดจิตไว้ว่า.. ***เสียงนี้จะมีฤทธิ์อำนาจศักดิ์สิทธิ์ดั่งท่านมานั่งสวดปรก สวดปลุกอยู่ตรงหน้า แรงครูจะสถิตย์ จิตจะมีอำนาจมาก และอิ่นจะทวีฤทธิ์มาก ข่ามขลังมีอำนาจดลบันดาลตามประสงค์

อธิษฐานขอทรัพย์

เมื่อสั่งอิ่นให้ช่วยบันดาลช่องทางเข้ามาแห่งทรัพย์ ให้คิดถึงภาพเงินทองมหาสมบัติจำนวนมากๆ สร้างมโนมยิทธิจิตตานุภาพแห่งทรัพย์ให้เห็นภาพชัด ให้จิตวิญญานเข้าไปมีอารมณ์รับรู้ สัมผัสได้ รู้สึกจริงๆ เมื่อคิดขอทรัพย์จิตใจและความคิดต้องมีความสุข เบิกบาน มีความเชื่อมั่นศรัทธา โดยปราศจากความโลภ จิตนาการให้เห็นทรัพย์นั้นจริงๆ อารมณ์ความรู้สึกคือได้รับทรัพย์นั้นมาแล้ว หยิบจับ สัมผัส มีความปิติเอ่อล้นในใจ (( คิดดูว่าหากมีเงิน 100 ล้านมาวางอยู่ในมือจริงๆ จิตมันจะปิติสุข เบิกบานขนาดไหน ให้สุขและเบิกบานขนาดนั้น ))

การสร้างมโนภาพเช่นนี้คือการใช้อำนาจแห่งอิ่นสั่งจิตไร้สำนึกที่หลับไหลให้ได้รู้ ให้ได้รับประสบการณ์แห่งจิตถึงสิ่งที่เราปรารถนาต้องการครอบครอง และภาพที่เราสร้างไว้จะปรากฎเป็นความจริง!! ช้าเร็วตามกำลังจิตแห่งผู้บูชา ทำเล่นๆ ได้เล่นๆ ทำจริง จริงใจ ท่านได้จริง!! ( กำอิ่นไว้ในมือซ้ายตลอดเวลาในขณะที่อธิษฐาน ) **อิ่นคือพลังงานแห่งทรัพย์ ความรักและความร่ำรวย กำหนดจิตก่อนอธิษฐานให้สุขสงบ แล้วรอผลสัมฤทธิ์ด้วยจิตเบิกบาน แล้วไปเร่งทำเงินให้สำราญ เร่งทำงานให้สำเร็จ !!!

อธิษฐานขอรัก

เมื่อสั่งอิ่นให้ช่วยในเรื่องความรัก ท่านจงสร้างสภาวะของท่านให้สงบสุข เอิบอิ่มไปด้วยความรัก ความเสน่หาเมตตา กรุณา คิดถึงดวงตา และใบหน้าของคนที่ท่านรัก ด้วยจิตที่อบอุ่นชุ่มเย็น ปลอดโปร่ง เบิกบาน คิดถึงภาพดีดีที่ท่านต้องการให้เกิดขึ้น ห้ามมีความโกรธ เกลียด เครียด กังวล น้อยเนื้อต่ำใจ เสียใจ อาฆาต พยาบาท หรือคิดในทางร้าย สั่งจิตกำหนดใจให้มีแต่พลังของความรักอันสงบเย็น อ่อนโยน เบา สบาย และคิดถึงมาก รักมาก ให้อภัยได้อย่างไร้เงื่อนไข ส่งไปกระทบจิตของเขา มองให้เห็นลึกเข้าไปในดวงตาของเขา คนที่เรามโนภาพถึง ส่งความคิดถึง ความรัก ความเมตตาอย่างสุดประมาณเช่นนี้ไปถึงเขาบ่อยๆ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เขาหลับสนิท จิตไร้สำนึกเขาจะเปิด สิ่งที่สั่งลงไปบ่อยๆที่อิ่นจะกระทบถึงก้นบึ้งแห่งจิตไร้สำนึกที่เปิดเต็มที่ของเขา และมันจะรุนแรงมาก ท่านจะรับรู้ได้ว่า..อิ่นที่ท่านกำไว้ในมือซ้ายเคลื่อนไหวตลอดเวลา ( จงดำรงความรัก ความเมตตา และความสงบสุขไว้ตลอดเวลาที่ปลุกอิ่นอธิษฐาน พลังงานแห่งความชุ่มเย็นจะดึงดูดความคิดนึก ระลึกถึง อยากพบ อยากเห็นหน้า )

((( ต้องการรายละเอียดในการบูชาอิ่นเพื่อขอในเรื่องอื่นๆ
สอบถามมาทางไลน์ LINE : @namotasa )))

LINE@namotasa

มีอิ่นไว้ ใช้อิ่นเป็น
ขอได้ทุกสิ่ง สั่งได้ทุกเรื่อง

ปลุกฤทธิ์อิ่นอาบเวทย์คาถามัทรีเช้าค่ำ คือการผสานรวมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับแรงครู เพื่อให้เกิดฤทธิ์อำนาจแห่งจิต อิทธิอำนาจแห่งใจ สวด 22 จบ หรือ 108 จบก็ดีทั้งสิ้น สวดเอาตามกำลังแห่งท่าน อยากได้ดีมากๆ สมปรารถนาไวไวให้สวด 108 จบ โดยฟังคลื่นเสียงอภิญญาของพระอาจารย์ประกอบไปด้วยหรือไม่ก็ได้ ตามแต่สะดวก (( ..คลื่นเสียงสวดพระคาถาจะช่วยให้จิตสงบนิ่งเข้าสมาธิได้สงบและลึกมากขึ้น พระอาจารย์ได้อธิษฐานจิตให้เสียงพระคาถานี้ศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิอำนาจดั่งท่านได้มาสวดปลุกฤทธิ์ประสิทธิ์อาคมอิ่นเมตตาหลวงด้วยตัวเอง และคลื่นเสียงพระคาถายังเป็นการปลุกเสกกายจิตให้ศักดิ์สิทธิ์เกิดเสน่ห์เมตตามหานิยมอย่างเอกอุฯ อีกด้วย )) ก่อนเริ่มสวดคาถาทุกครั้ง ให้กำหนดจิตให้เป็นความรัก ความเมตตา กรุณา ผ่อนคลายกาย-จิตให้โปร่ง โล่ง เบา สบาย . .

ติดต่อบูชา

LINE : @namotasa

สีผึ้งนางมัทรีอิ่นทองคำปัญจทิศ