มีอิ่นไว้ ใช้อิ่นเป็น
ขอได้ทุกสิ่ง สั่งได้ทุกเรื่อง

ปลุกฤทธิ์อิ่นอาบเวทย์คาถามัทรีเช้าค่ำ คือการผสานรวมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับแรงครู เพื่อให้เกิดฤทธิ์อำนาจแห่งจิต อิทธิอำนาจแห่งใจ สวด 22 จบ หรือ 108 จบก็ดีทั้งสิ้น สวดเอาตามกำลังแห่งท่าน อยากได้ดีมากๆ สมปรารถนาไวไวให้สวด 108 จบ โดยฟังคลื่นเสียงอภิญญาของพระอาจารย์ประกอบไปด้วยหรือไม่ก็ได้ ตามแต่สะดวก (( ..คลื่นเสียงสวดพระคาถาจะช่วยให้จิตสงบนิ่งเข้าสมาธิได้สงบและลึกมากขึ้น พระอาจารย์ได้อธิษฐานจิตให้เสียงพระคาถานี้ศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิอำนาจดั่งท่านได้มาสวดปลุกฤทธิ์ประสิทธิ์อาคมอิ่นเมตตาหลวงด้วยตัวเอง และคลื่นเสียงพระคาถายังเป็นการปลุกเสกกายจิตให้ศักดิ์สิทธิ์เกิดเสน่ห์เมตตามหานิยมอย่างเอกอุฯ อีกด้วย )) ก่อนเริ่มสวดคาถาทุกครั้ง ให้กำหนดจิตให้เป็นความรัก ความเมตตา กรุณา ผ่อนคลายกาย-จิตให้โปร่ง โล่ง เบา สบาย . .

การสวดปลุกฤทธิ์อิ่นอาบเวทย์คาถา คือการรวมจิตผสานกายให้เป็นหนึ่งเดียวกับแรงครู เพื่อให้เกิดฤทธิ์อำนาจแห่งจิต เกิดอิทธิอำนาจแห่งใจ บันดาลให้สิ่งใดใดที่คิด นึก ปรารถนา เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ดั่งใจ

“อิ่นเมตตาหลวง” ประสิทธิ์พลังงานเจ้าของเฉพาะตัวบุคคล ท่านจึงห้ามมิให้ผู้อื่นผู้ใดหยิบ-จับ สัมผัสอิ่นของเราโดยเด็ดขาด!! **ห่ออิ่นไว้ในผ้ายันต์พันเชือกอาคมติดกายไว้ อิ่นจะจดจำแต่พลังงานของเจ้าของ จะได้ยิน – จะรับฟังแต่คำอธิษฐานเจ้าของคลื่นพลังงานแห่งเวทย์ ที่ปลุกฤทธิ์อิ่นเท่านั้น อิ่นจะเชื่อมต่อกับจิตไร้สำนึกและอิทธิอำนาจแห่งแรงครูทำให้ทุกสิ่งที่อธิษฐานและสั่งอิ่นไว้บังเกิดขึ้นตามอำนาจแห่งจิตของผู้บูชาที่กำหนดจิตสั่งอิ่นไว้ “

อิ่นของผู้ใดที่บูชาปลุกฤทธิ์อาบเวทย์คาถาสม่ำเสมอมิขาด อิ่นนั้นจะมีพลังอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์รุนแรงมาก ดุจจิตเดิมแท้ที่มีกำลังอำนาจมากที่สุดในการบันดาลให้ทุกคำอธิษฐานสำเร็จสมปรารถนา

อิ่นเมตตาหลวงนี้เป็นเครื่องรางฤทธีเด่นด้านมหาเสน่ห์ เมตตามหานิยม มหาโชค มหาลาภ มหาสมบัติ อิทธิฤทธานุภาพรุนแรงมากในเรื่องความรักความเมตตา มหานิยม เป็นอันดับหนึ่งแห่งเครื่องรางล้านนา แรงครูแห่งอิ่นจะผสานกับจิตเจ้าของอิ่น ผ่านการปลุกฤทธิ์ร่ายเวทย์คาถา แม้ผู้บูชาปรารถนาสิ่งใดให้อธิษฐานจิตสั่งอิ่นไว้ย้ำๆ สั่งซ้ำๆ บ่อยๆ ด้วยจิตที่นิ่ง หนักแน่น ชัดเจนในสิ่งที่ปรารถนา การบอกอิ่น สั่งอิ่นบ่อยเท่าใดก็ยิ่งเป็นการเร่งวัน เร่งคืน เร่งดวง เร่งโชค เร่งลาภ ให้สิ่งที่ปรารถนาบังเกิดผลสัมฤทธิ์เร็ววัน

เมื่อได้รับอิ่นในครั้งแรก

กำอิ่นไว้ในมือซ้าย เพื่อเชื่อมจิตเจ้าของอิ่นกับแรงครูบาอาจารย์ สวดคาถามัทรีปลุกอิ่น 108 จบ โดยเปิดฟังที่ลิ้งค์นี้ >> https://youtu.be/DpjDfAEPics  การฟัง ควรใส่หูฟ้งและให้จิตเกาะติดไปกับพระคาถาเสียงสวดของพระอาจารย์ ( วันแรกยังสวดไม่ได้ไม่เป็นไร ใส่หูฟังแล้วตามเกาะเสียงพระคาถาไป 108 จบ ใช้เวลาประมาณ 20 นาทีกว่าๆเท่านั้น และเมื่อท่องคาถาได้แม่นยำแล้ว ให้ว่าคาถาเดินจิตเกาะติดพระคาถาไปตลอด จิตจะสงบนิ่งได้เร็วมาก ท่านจะรู้สึกได้ว่าอิ่นในมือเคลื่อนไหว ไม่ต้องกลัว เพราะนั่นคือพลังงานที่ได้รับการเชื่อมต่อ เมื่อปลุกอิ่นสำเร็จแล้ว ให้บอกสิ่งที่ปรารถนากับอิ่นไว้..ว่าต้องการสิ่งใด ปรารถนาอะไร ใช้คำที่ตรง ชัดเจน อย่าอ้อมค้อม

กระดาษมนตร์ 5 แผ่นที่ได้รับ ให้ใช้เพียงหนึ่งแผ่น นำมาเขียนคำอธิษฐาน สิ่งอันปรารถนาลงไปทั้งสองด้าน ด้านหน้าและหลัง (( ที่เหลืออีก 4 แผ่นเก็บไว้ เมื่อคำอธิษฐานสำเร็จก็เขียนคำอธิษฐานเปลี่ยนใส่เข้าไปใหม่ ถ้าเขียนผิด ต้องการจะเปลี่ยนกระดาษใหม่ให้เผาใบเดิมทิ้ง ห้ามเอาไปทิ้งถังขยะ ))

การเขียนคำอธิษฐานลงกระดาษมนตร์ เป็นช่วงเวลาสำคัญมาก ท่านต้องกำหนดให้กายจิตให้เป็นวิหารอันศักดิ์สิทธิ์แห่งมนตรา ด้วยการผ่อนคลายกายใจจากสรรพปัญหาทั้งปวง กำหนดจิตให้อิ่มเต็มด้วยความรัก ความเมตตาอันสุดประมาณ วางใจเบาๆ โปร่งๆ โล่งๆ สบายๆ เปิดฟังเสียงพระคาถามัทรี 108 จบ และสวดตามเกาะพระคาถาไป มือซ้ายกำอิ่นไว้ผ่านพลังปลุกอิ่นอาบพระเวทย์ จิตดำรงอยู่ในความสุขสงบ .. ร่างกายทุกส่วนผ่อนคลาย โปร่งเบา และสบายๆ จากนั้นจึงเริ่มเขียนคำอธิษฐานลงกระดาษมนตร์ โดยใช้ปากกา หรือดินสอก็ได้เอาตามสะดวก จงเขียนด้วยจิตที่สงบและมีกำลัง จดจ่อกับสิ่งที่เขียนทุกอักษร เขียนในสิ่งที่ต้องการจริงๆ จิตไม่แส่ส่ายออกไปไหน จดจ่อกับคำอธิษฐานที่กำลังเขียนด้วยจิตปลอดโปร่งมีความสุขสงบ เขียนเสร็จสำเร็จแล้วให้ม้วนกระดาษเป็นม้วนเล็กๆและพับครึ่งกึ่งกลางม้วนกระดาษ ใส่ด้านพับเข้าไปในกายอิ่น แล้วให้พูดสิ่งที่เขียนในในกระดาษมนตร์กับอิ่น 9 ครั้ง ออกเสียงพอที่จิตตนเองได้ยินชัดเจน (( ระหว่างนี้ท่านอาจจะเปิดเสียงสวดปลุกพระคาถาของพระอาจารย์ไว้ตลอดเวลา – เปิด เบาๆ แว่วๆ เหมือนเสียงกระซิบ – ))

การปลุกอิ่น อาบพระเวทย์ อธิษฐานจิต กำอิ่นไว้ในมือซ้ายและปลุกคาถาก่อนทุกครั้ง โดยจะสวด 22 จบ หรือ 108 จบก็ได้ การสวดปลุกจะเปิดคลื่นเสียงของพระอาจารย์ฟังไปด้วยก็ได้ จะช่วยเสริมพลังจิตได้ดีมาก จิตจะสงบเกิดสมาธิและมีกำลังมาก อีกทั้งเสียงสวดพระคาถาคลื่นอภิญญาแห่งพระอาจารย์กฤษฎานี้ท่านกำหนดจิตไว้ว่า.. ***เสียงนี้จะมีฤทธิ์อำนาจศักดิ์สิทธิ์ดั่งท่านมานั่งสวดปรก สวดปลุกอยู่ตรงหน้า แรงครูจะสถิตย์ จิตจะมีอำนาจมาก และอิ่นจะทวีฤทธิ์มาก ข่ามขลังมีอำนาจดลบันดาลตามประสงค์

อธิษฐานขอทรัพย์

เมื่อสั่งอิ่นให้ช่วยบันดาลช่องทางเข้ามาแห่งทรัพย์ ให้คิดถึงภาพเงินทองมหาสมบัติจำนวนมากๆ สร้างมโนมยิทธิจิตตานุภาพแห่งทรัพย์ให้เห็นภาพชัด ให้จิตวิญญานเข้าไปมีอารมณ์รับรู้ สัมผัสได้ รู้สึกจริงๆ เมื่อคิดขอทรัพย์จิตใจและความคิดต้องมีความสุข เบิกบาน มีความเชื่อมั่นศรัทธา โดยปราศจากความโลภ จิตนาการให้เห็นทรัพย์นั้นจริงๆ อารมณ์ความรู้สึกคือได้รับทรัพย์นั้นมาแล้ว หยิบจับ สัมผัส มีความปิติเอ่อล้นในใจ (( คิดดูว่าหากมีเงิน 100 ล้านมาวางอยู่ในมือจริงๆ จิตมันจะปิติสุข เบิกบานขนาดไหน ให้สุขและเบิกบานขนาดนั้น ))

การสร้างมโนภาพเช่นนี้คือการใช้อำนาจแห่งอิ่นสั่งจิตไร้สำนึกที่หลับไหลให้ได้รู้ ให้ได้รับประสบการณ์แห่งจิตถึงสิ่งที่เราปรารถนาต้องการครอบครอง และภาพที่เราสร้างไว้จะปรากฎเป็นความจริง!! ช้าเร็วตามกำลังจิตแห่งผู้บูชา ทำเล่นๆ ได้เล่นๆ ทำจริง จริงใจ ท่านได้จริง!! ( กำอิ่นไว้ในมือซ้ายตลอดเวลาในขณะที่อธิษฐาน ) **อิ่นคือพลังงานแห่งทรัพย์ ความรักและความร่ำรวย กำหนดจิตก่อนอธิษฐานให้สุขสงบ แล้วรอผลสัมฤทธิ์ด้วยจิตเบิกบาน แล้วไปเร่งทำเงินให้สำราญ เร่งทำงานให้สำเร็จ !!!

อธิษฐานขอรัก

เมื่อสั่งอิ่นให้ช่วยในเรื่องความรัก ท่านจงสร้างสภาวะของท่านให้สงบสุข เอิบอิ่มไปด้วยความรัก ความเสน่หาเมตตา กรุณา คิดถึงดวงตา และใบหน้าของคนที่ท่านรัก ด้วยจิตที่อบอุ่นชุ่มเย็น ปลอดโปร่ง เบิกบาน คิดถึงภาพดีดีที่ท่านต้องการให้เกิดขึ้น ห้ามมีความโกรธ เกลียด เครียด กังวล น้อยเนื้อต่ำใจ เสียใจ อาฆาต พยาบาท หรือคิดในทางร้าย สั่งจิตกำหนดใจให้มีแต่พลังของความรักอันสงบเย็น อ่อนโยน เบา สบาย และคิดถึงมาก รักมาก ให้อภัยได้อย่างไร้เงื่อนไข ส่งไปกระทบจิตของเขา มองให้เห็นลึกเข้าไปในดวงตาของเขา คนที่เรามโนภาพถึง ส่งความคิดถึง ความรัก ความเมตตาอย่างสุดประมาณเช่นนี้ไปถึงเขาบ่อยๆ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เขาหลับสนิท จิตไร้สำนึกเขาจะเปิด สิ่งที่สั่งลงไปบ่อยๆที่อิ่นจะกระทบถึงก้นบึ้งแห่งจิตไร้สำนึกที่เปิดเต็มที่ของเขา และมันจะรุนแรงมาก ท่านจะรับรู้ได้ว่า..อิ่นที่ท่านกำไว้ในมือซ้ายเคลื่อนไหวตลอดเวลา ( จงดำรงความรัก ความเมตตา และความสงบสุขไว้ตลอดเวลาที่ปลุกอิ่นอธิษฐาน พลังงานแห่งความชุ่มเย็นจะดึงดูดความคิดนึก ระลึกถึง อยากพบ อยากเห็นหน้า )

((( ต้องการรายละเอียดในการบูชาอิ่นเพื่อขอในเรื่องอื่นๆ
สอบถามมาทางไลน์ LINE : @namotasa )))

LINE@namotasa

มีอิ่นไว้ ใช้อิ่นเป็น
ขอได้ทุกสิ่ง สั่งได้ทุกเรื่อง

ปลุกฤทธิ์อิ่นอาบเวทย์คาถามัทรีเช้าค่ำ คือการผสานรวมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับแรงครู เพื่อให้เกิดฤทธิ์อำนาจแห่งจิต อิทธิอำนาจแห่งใจ สวด 22 จบ หรือ 108 จบก็ดีทั้งสิ้น สวดเอาตามกำลังแห่งท่าน อยากได้ดีมากๆ สมปรารถนาไวไวให้สวด 108 จบ โดยฟังคลื่นเสียงอภิญญาของพระอาจารย์ประกอบไปด้วยหรือไม่ก็ได้ ตามแต่สะดวก (( ..คลื่นเสียงสวดพระคาถาจะช่วยให้จิตสงบนิ่งเข้าสมาธิได้สงบและลึกมากขึ้น พระอาจารย์ได้อธิษฐานจิตให้เสียงพระคาถานี้ศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิอำนาจดั่งท่านได้มาสวดปลุกฤทธิ์ประสิทธิ์อาคมอิ่นเมตตาหลวงด้วยตัวเอง และคลื่นเสียงพระคาถายังเป็นการปลุกเสกกายจิตให้ศักดิ์สิทธิ์เกิดเสน่ห์เมตตามหานิยมอย่างเอกอุฯ อีกด้วย )) ก่อนเริ่มสวดคาถาทุกครั้ง ให้กำหนดจิตให้เป็นความรัก ความเมตตา กรุณา ผ่อนคลายกาย-จิตให้โปร่ง โล่ง เบา สบาย . .

“อิ่นเมตตาหลวง”
เครื่องรางเสน่ห์เมตตาโชคลาภของล้านนา

มีความหมายว่า “รักมาก”

๛อิ่น๛ คือเครื่องรางแห่งความรัก ความเมตตากรุณาอันสูงสุด เป็นวิชามหาเสน่ห์ชั้นสูงของคนล้านนาแต่โบราณ ในรูปสัญลักษณ์ ” คนกอดกัน “ แทนพลังอำนาจของความรัก การหลอมรวมพลังของคู่ตรงข้ามให้เป็นหนึ่งเดียว ถ่ายทอดความรัก ความเมตตากรุณา การให้อภัย จากหัวใจไหลรินสู่กันและกัน เติมเต็มสองจิตวิญญาณต่างขั้วให้เกิดเป็นความสมดุลย์ ความสมบูรณ์ของพลังชีวิต นำไปสู่พลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ในการก่อกำเนิดทุกสรรพสิ่งในสมมุติโลก

ฤทธิ์อำนาจแห่งอิ่นเมตตาหลวงนั้นบันทึกไว่ว่า.. มีอิทธิฤทธานุภาพรุนแรงด้านเสน่ห์เมตตามหานิยม ความรัก ความลุ่มหลง ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ด้วยมหาโชค มหาลาภ โภคทรัพย์ มหาสมบัติ เป็นการใช้อำนาจแห่งกิเลสเพื่อบรรลุกิเลสความอยากความปรารถนา ด้วยอิทธิ เวทย์วิชชาอาคมขลัง และอำนาจจิตแห่งแแรงครูอันศักดิ์สิทธิ์ สร้างขึ้นจากธาตุกำเนิดสูงสุดทั้งปวง คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ และจิตวิญญาณแห่งแรงครู

๛อิ่น๛ จะคุ้มครองครอบครัวให้มีแต่ความรัก ความเมตตา สงบสุข ชุ่มเย็น สมบูรณ์พูนสุข มั่งคั่งร่ำรวยล้นเหลือ พบความสำเร็จสมปรารถนานานัปประการของชีวิต อิ่นจะบันดาลเงินทองโชคลาภอำนาจราชศักดิ์ทรัพย์สมบัติจะมีเข้ามาเติมเต็มมิขาดเลย (ต้องปลุกฤทธิ์สั่งอิ่น) แม้ไร้คู่อิ่นจะนำทางคู่แท้จิตวิญญาณให้ปรากฎ แม้คนชังอิ่นจะดึงใจให้เขากลับมารักใคร่เมตตา ครวญหาคิดถึง หากไร้รักขาดเสน่ห์อิ่นจะเสริมสง่าราศีให้เกิดเสน่ห์ดึงดูดใจแก่คนทั้งหลาย หากไร้ทรัพย์วาสนาให้ปลุกฤทธิ์กำหนดจิตสั่งลงไปที่อิ่นว่า ” ให้ทรัพย์สินโชคลาภมหาสมบัติจงปรากฎ ” ด้วยอิทธิอำนาจจิตเหนือสสารแห่งอิ่นจะบันดาลให้ทุกแรงกิเลสและแรงปรารถนาที่จิตสั่งออกไปปรากฎ ช้าเร็วนั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อความศรัทธาและพลังจิตแห่งผู้บูชาเป็นสำคัญ ((( ไสยศาสตร์คือการใช้พลังอำนาจจิตสร้างสสาร ความเชื่อความศรัทธาคือหัวใจอันสูงสุด ความเชื่อจะเชื่อมจิตของผู้บูชากับจิตวิญญาณแห่งแรงครู สร้างจิตให้มีพลังอำนาจแกร่งกล้า เมื่อสั่งจิตออกไป สิ่งนั้นจึงปรากฎ ))) สั่งอิ่นได้ใช้อิ่นเป็นก็จะสมปรารถนาทุกปราการ

๛อิ่น๛ สัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์รูปคนกอดกัน
กำเนิดมานับพันปีเริ่มจากยุคจิตวิญญาณ เมื่อครั้งมนุษย์เคารพธรรมชาติศรัทธาจิตวิญญาณอำนาจจักรวาล ว่าคือต้นธารแห่งการก่อกำเนิดสรรพสิ่งทั้งปวง ๛อิ่น๛ คือพลังแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ คือจักรวาลในกาย คือความสมบูรณ์แห่งพลังชีวิต คือความสมดุลของธรรมชาติขั้วบวกและลบที่สอดประสานกันอย่างกลมกลืน เป็นตัวแทนแห่ง “ชายและหญิง” “สวรรค์และโลก” คือพลังแห่งความสมดุลของคู่ตรงข้าม อำนาจของชายคือร่างกาย คือความรัก อำนาจของหญิงคือวิญญาณ คือปัญญา เมื่อรวมกันแล้วคือการประสานรวมของร่างกายและวิญญาณ อันเป็นกำเนิดแห่งฤทธิ์อันสุดประมาณของจิต ปัญญา ความรัก ความเมตตา และมนตรามายาจิตแห่งการดลบันดาลทั้งปวง

“อิ่น” อิมเอี๊ยง หยินหยาง ดวงดาวแห่งปัญญาญาณ ((Star of David)) ล้วนเป็นรหัสความสมดุลของพลังงานคู่ตรงข้าม และทั้งหมดนี้คือสัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์แห่งความสมดุลของธรรมชาติทั้งสิ้น..

ความเชื่อความศรัทธา ในสัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์นี้สะสมพลังมานับพันปี แม้รูปสัญลักษณ์ต่างกันแต่อำนาจแห่งพลังงานคือหนึ่งเดียวกัน นั่นก็คือ ความสมดุลอันก่อกำเนิดความสมบูรณ์แห่งทุกสรรพสิ่ง เมื่อรูปสัญลักษณ์นี้ปรากฎที่ใด มันจึงความสมบูรณ์ของพลังงานที่มีความเข้มข้นของพลังงานแห่งความรัก ความสมปรารถนา ความโชคดี ความมั่งคั่งร่ำรวย ความอุดมสมบูรณ์ ความเพิ่มพูนบริบูรณ์ล้นเหลือ มหาทรัพย์มหาสมบัติ มหาอำนาจนานัปประการ จะปรากฎอยู่ ณ ที่นั้น !! อิ่นล้านนาแห่งครูบาอาจารย์แต่โบราณที่ท่านสร้างไว้จึงเป็นสิ่งล้ำค่าหายากยิ่ง เป็นความหวงแหนของผู้ครอบครองบูชา ด้วยฤทธีของอื่นนี้จะช่วยเจ้าของเหนี่ยวนำดึงดูดความสมปรารถนาทั้งปวง

“อิ่นเมตตาหลวง”นี้เป็นเครื่องรางคุณพระ สร้างด้วยจิต ด้วยวิญญาณแห่งศิลป์เครื่องรางล้านนาตามคัมภีร์พับสาโบราณ มิได้เป็นของต่ำหรือสิ่งลามก แต่เป็นสิ่งสูงค่าและเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีอำนาจยิ่ง ด้วยวิถีโบราณนั้นพึ่งพิงอ้างอิงเอาธรรมชาติเป็นที่ตั้ง เครื่องรางของขลังทั้งหลายแห่งคุรุครูบาอาจารย์ ท่านจึงสร้างขึ้นจากรูปสัญลักษณ์อ้างอิงธรรมชาติ ตามตำนานคัมภีร์สาบันทึกเล่าขานไว้ว่า..เดิมจิตมนุษย์นั้นไม่มีเพศ ขั้วบวกแห่งชายและขั้วลบแห่งหญิงนั้นรวมอยู่ในจิตวิญญาณเดียวกัน เป็นดวงจิตอันสว่างประภัสสร บริสุทธิ์ กินปิติเป็นอาหาร เมื่อจักรวาลและกาลจักรเคลื่อนขยายตัวออก จิตวิญญาณก็ถูกแยกขั้วออกเป็นสอง เกิดกายหยาบขึ้น และแยกขั้วบวกเป็นชาย ขั้วลบเป็นหญิง ดวงจิตวิญญาณแฝดนี้จะติดตามหากันทุกภพทุกชาติ เพื่อผสานสองขั้วหลอมรวมจิตให้เป็นดวงเดียวกันอีกครั้ง เมื่อทั้งสองจิตวิญญาณได้เข้าถึงสัจจะธรรมของความรักอันเป็นการให้ที่แท้จริง คืออำนาจอันสูงสุดแห่งกาลจักรนี้

อิ่นนั้น เปรียบดุจบิดามารดา เป็นกายวิหารแห่งประตูศักดิ์สิทธิ์ให้ดวงจิตวิญญาณได้ผ่านเข้ามาสู่ภพภูมิมนุษย์ เพื่อกลับมาชำระวิบากเก่า และสร้างบุญสะสมบารมีกรรมดีเพื่อกลับคืนสู่ภูมิสูงสุดแห่งจิตเดิมแท้ อิ่นล้านนาจึงใช้แทนค่าแห่งคุณอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ช่วยดลบันดาลความรักความเมตตาอันสูงสุด ความอุดมสมบูรณ์ และความสมปรารถนาทั้งปวง วิถีล้านนาโบราณนั้นถือว่า อิ่นเมตตาหลวงคือเครื่องรางแห่งความรักมหาเสน่ห์เมตตาชั้นหนึ่ง ที่ชนชั้นสูง เจ้าขุนมูลนาย จะหวงแหนกันมาก จะมอบอิ่นอันศักดิ์สิทธิ์สูงค่าของพ่อแม่ไว้ให้ลูกหลานเมื่อออกเรือน แช่ว่านยากำกับคาถาติดกายไว้ บ้านใดมีอิ่นไว้ บ้านนั้นก็จะมีแต่ความรักใคร่เมตตาปรองดอง เห็นอก เห็นใจ ให้อภัยกัน เป็นเครื่องรางที่ต้องมีติดกาย ติดบ้านเรือน ติดห้องนอนห้องหอ จะออกไปเจอหนุ่ม ไปจีบสาว ก็ต้องซ่อนอิ่นติดกายไปมิให้ห่างเลย

อิทธิคุณมหาวิเศษแห่ง ๛อิ่นเมตตาหลวง๛
อิ่นนี้สร้างจากมวลสารอันเป็นมงคลยิ่งทั้งสิ้น ล้วนเป็นของสูงของดีเครื่องพลีชั้นสูง ไม่มีผีไม่มีพราย ปั้น-เผา ปลุกเสกร่ายเวทย์เรียกสูตรครบแม่ธาตุ แห่งดิน น้ำ ลม ไฟ วิญญาณธาตุแห่งแรงครู แช่ว่านยามหาเสน่ห์เมตตาโชคลาภ ทั้งน้ำมันจันทร์-กฤษณา-อำพัน-กะลัมพัก เรียกสูตรปลุกอักระแห่งพระเวทย์จนเกิดธาตุมหาอำนาจ มีฤทธานุภาพด้านมหาเสน่ห์ เมตตามหานิยม บันดาลโชคลาภ เรียกทรัพย์เรียกมหาสมบัติ ดลบันดาลได้พันช่องพันเรื่องตามแต่จิตอธิษฐาน


พระเวทย์คาถาปลุกเสกอิ่น และมวลอักระยันต์อันศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระเวทย์แห่งมหาโชค มหาลาภ มหาทรัพย์ มหาเสน่ห์เมตตาชั้นสูง เป็นสิริแก่ผู้บูชาไม่มีมนต์ดำไม่มีของต่ำ การใช้อิ่นท่านว่า “ให้สั่ง” ไม่ต้องขอ ปรารถนาสิ่งใด ปลุกฤทธิ์อิ่นร่ายคาถารวมจิตให้ถึงแรงครู เชิญแรงครูมาสถิตย์ในกายจิต แล้วสั่งอิ่นลงไปให้หนักแน่นชัดเจน การปลุกฤทธิ์สั่งอิ่น ต้องสั่งด้วยกำลังจิตที่แน่วแน่ ท่านว่า..สั่งอะไรได้แบบนั้นทุกปราการ ((( สั่งดี สั่งชั่ว ก็รับผิดชอบเอาเอง )))

สั่งอิ่นได้ใช้อิ่นเป็น
๛อิ่นเมตตาหลวง๛ นี้จะมีอิทธิฤทธานุภาพอย่างเหลือคณา อิ่น คือพลัง!! คือศาสตร์วิชชาเวทย์แห่งการสั่งไปที่จิตใต้สำนึกด้วยอำนาจพลังจิต ทุกสิ่งที่สั่งอิ่นไว้ด้วยจิตแห่งแรงกิเลสปรารถนาที่มีสนามพลังเข้มข้น มันจะปรากฎขึ้นจริงทุกสิ่ง ผู้บูชาอิ่นจึงต้องระวังจิต ระวังความคิด อย่าสั่งสิ่งใดที่มันก่อกรรม ก่อเวร หรือก่อความหายนะฉิบหายให้คนอื่นหรือตนเอง เพราะห้วงกาลจักรนี้ไม่เคยมีใครหนีกฎแห่งกรรมพ้น!!!

๛อิ่นเมตตาหลวง๛ นี้เป็นเครื่องรางมหาวิเศษข่ามขลังอยู่ในตัว ด้วยถูกปลุกสร้างปลุกเสก ปลุกมหาเวทย์จากพระเกจิอาจารย์ผู้เป็นเลิศด้านเมตตาโชคลาภ และข่าม ขลังในสิบประคุณมนต์ยันต์แห่งล้านนา ผู้ใดบูชาไว้ให้เพียรหมั่นลงคาถาปลุกฤทธิ์เสริมวิญญาณธาตุแก่อิ่นนั้น แม้ปรารถนาสิ่งใดก็ให้เขียนสิ่งที่คิดปรารถนานั้นลงกระดาษมนตร์แล้วม้วนใส่ไว้ในกายอิ่น หมั่นสั่งสิ่งนั้นย้ำๆกับอิ่นไว้เช้าค่ำ สั่งย้ำๆ สั่งซ้ำๆ ด้วยจิตที่โปร่งเบาสบายใจ ไม่อึดอัดทึบตัน ในทุกๆคืนพระจันทร์เต็มดวงและคืนพระจันทร์ดับให้จุดเทียนพระเวทย์ (( เทียนเฉพาะทางในสิ่งที่ปรารถนา )) เพื่อเพิ่มญาณธาตุปลุกฤทธีแห่งอิ่นไว้อย่าได้ขาด อยากได้อะไรบูชาอิ่นไปตามเวทย์วิธีบูชาอิ่นอันวิเศษที่ผูกไว้ในใบฝอยพร้อมคาถาที่ได้รับไปพร้อมอิ่น จักอยู่ดีมีสุขสมปรารถนาได้ทุกสิ่งในทางโลก

หากปรารถนาความร่ำรวยมั่งคั่ง สั่งอิ่นให้มั่งคั่งร่ำรวย
หากปรารถนาความรัก สั่งอิ่นให้รักในสิ่งที่ปรารถนา
หากปรารถนาให้คนรักคืนกลับมา สั่งอิ่นให้ตนมีคุณค่าอย่างสุดประมาณ
หากปรารถนาลาภยศ สั่งอิ่นให้ปรากฎลาภยศศักดิ์สรรเสริญ
หากปรารถนาโชคลาภมหาสมบัติ สั่งอิ่นให้ลาภผลสมบัติมหาทรัพย์ปรากฎ
หากปรารถนาสิ่งใด สั่งอิ่นลงไปในสิ่งนั้น อย่าอ้อมค้อมพูดให้ตรงง่ายหนักแน่นชัดเจน


วิชชาลับของการบูชาอิ่น คือพลังจิตที่ต้องเชื่อมเป็นหนึ่งเดียวกับแรงครู ท่านจึงต้องมีความเชื่ออย่างแรงกล้า ความเชื่อคือการเชื่อมสนามพลังจิตกับแรงครู คาถามหาวิเศษที่ครูอาจารย์ท่านให้ร่ายปลุกฤทธิ์อิ่นเช้าค่ำ จะเพิ่มฤทธีให้อิ่นมีพลังจิตญาณสูงสุดอนันต์ มันคือกุญแจเปิดประตูจิตให้ก้าวเข้าสู่มิติศักดิ์สิทธิ์แห่งความเป็นไปได้ทั้งปวง มีไฟล์เสียงสวดคาถาของพระอาจารย์ ส่งให้ไว้เปิดจูงจิตเพื่อเป็นทางลัด ให้ท่านก้าวเข้าสู่ประตูแห่งจิตอภิญญาได้โดยง่าย เมื่อกายจิตรวมเป็นหนึ่งกับแรงครู สิ่งใดที่ท่านอธิษฐานจะเป็นทางลัดบรรลุผลได้อย่างรวดเร็ว


มีไฟล์เสียงสวดพระคาถาศักดิ์สิทธิ์คลื่นอภิญญา เป็นเสียงพระเกจิอาจารย์ปลุกเสกสวดปลุกฤทธิ์อิ่น ให้ไว้ใช้ฟังเปิดฟังเพื่อเป็นทางลัดการเข้าสมาธิระดับลึก เพื่อเข้าสู่ประตูแห่งจิตอภิญญาได้โดยง่าย เมื่อกายจิตรวมเป็นหนึ่งกับแรงครู สิ่งใดที่ท่านอธิษฐานจะเป็นทางลัดบรรลุผลได้อย่างรวดเร็ว จิตจะเกิดฤทธิ์ความคิดจะมีอำนาจ แม้คนนั่งสมาธิไม่ได้ก็จะสามารถเข้าภวังค์แห่งสมาธิได้ในเร็ววัน..หลายๆคนเข้าสมาธิลึกได้ในครั้งแรก เพราะเป็นการกำหนดจิตแห่งแรงครูว่าต้องการให้ผู้บูชาเข้าถึงสมาธิจิตให้ได้ เพื่อผลแห่งการอธิษฐาน

ติดต่อบูชา

LINE : @namotasa

สีผึ้งนางมัทรีอิ่นทองคำปัญจทิศ