อิ่นแก้วโป่งข่าม ปลุกเสกในฤกษ์แห่งคราสอมาวสี เคล็ดแห่งสุริยคราส-อมาวสี โลกและอาทิตย์กุมจันทร์สนิทองศา ซึ่งจะเกิดขึ้นเฉพาะในวันที่ดวงจันทร์มีดิถีตรงกับ “จันทร์ดับ” หรือ NEW MOON เท่านั้น

ปรากฏการณ์นี้คือสัญญาณแห่งจุดจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ คือการรวมพลังแห่งหยิน-หยาง กลางวัน-กลางคืน ความมืด-ความสว่าง กลางวัน-กลางคืน สัญญาลักษณ์แห่งการหลวมรวมพลังอันสัมบูรณ์แห่งเพศชายและเพศหญิง พลังงานอันยิ่งใหญ่แห่งฟ้าหลอมรวมเป็นหนึ่ง อิทธิอำนาจแห่งพลังสถิตย์นั้นเกินจะประมาณได้ ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นที่ 4 องศา ราศีมกร ราศีแห่งผู้นำ ความกล้าแกร่งเข้มแข็งอดทน รับผิดชอบ วิระยะอุตสาหะ ความมั่นคง ทั้งด้านการเงิน การงาน ความรัก ชื่อเสียง สังคมและการปกครอง

อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งฤกษ์นี้ ดาวทำมุมสัมพันธ์ทางโหราศาสตร์ที่ทรงพลังมาก จุดอมาวสีทับดาวพฤหัสในราศีมกร มีความหนักแน่น มั่นคงแห่งเสาร์และพลูโตร่วมเรือน มีจุดสะท้อนเรือนกดุมภะ เรื่องรายได้ การเงิน ความต้องการ ความปรารถนา และยังทาบทับดาวฤกษ์เรกุลุส ดาวที่มีอิทธิพลในด้านดีมากอย่างยิ่ง เสมือนกำลังแห่ง อังคาร+พฤหัส ที่ให้ผลเรื่องความสำเร็จ เสน่ห์เมตตาอันสุดประมาณ จุดอมาวสียังตรีโกณกับดาวยูเรนัสในราศีพฤษภ โยคอพาลอนที่ให้คุณในด้านมหาสำเร็จ การขายผลเพิ่มพูน มันคือสัญญาณพลังงานที่ดีที่สุดที่เราจะคาดหวังได้ถึงความรัก ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ สิ่งที่ดีที่สุด เป็นเลิศที่สุด จะเกิดกับเราโดยไม่คาดฝัน สิ่งใดที่เราไม่คาดคิดว่าจะเป็นจริงได้ มันก็จะทำได้ เป็นได้ มีได้ เป็นสิ่งดีที่สุดที่จะบังเกิดกับชีวิตเรา ความฝันจะเป็นจริง ทั้งการงาน การเงิน โชคลาภ ความสำเร็จ ชื่อเสียงเงินทอง ยศศักดิ์ และเนื้อคู่ ความรัก คนรักที่จรจากจะกลับมาคิด นึก ระลึกถึงกัน ดั่งเคล็ดแห่งฤกษ์  “เราจะไม่คราสจากกัน”

เราจะไม่คราสจากรัก

เราจะไม่คราสจากโชคลาภความสำเร็จ

เราจะไม่คราสจากความสุข

เราจะไม่คราสจากเงิน ทอง ความมั่งคั่งร่ำรวย

เราจะไม่คราสจากกัน…

อิ่นแก้วโป่งข่ามชุดนี้ แกะโดยอาจารย์ฆาราวาสแห่งเชียงตุง เมืองพม่า ปลุกมนต์เป่าคาถาตลอดยามสลักอิ่น  พระอาจารย์กฤษฎาปลุกเสกอธิษฐานจิตให้ในฤกษ์คราส-อมาวสี ใต้เงาราหูทรงฤทธิ์ เจ้าแห่งอำนาจ ความมั่งคั่ง เสน่ห์เมตตามหานิยม ฤกษ์ที่ทรงพลังอำนาจมากที่สุดแห่งปี 2562 มนตราและแรงอธิษฐานจิตถูกประสิทธิ์ลงสู่อิ่นแก้วโป่งข่ามอายุนับพันปี มหาสมบัติแห่งพระแม่ธรณีที่คัมภีร์บันทึกเล่าขานไว้ว่า แก้วโป่งข่ามคือรัตนชาติศักดิ์สิทธิ์ที่จะดลบันดาลความสำเร็จ สมปรารถนา แก้วแหวนเงินทอง ความรัก ความร่ำรวยมาสู่เจ้าของ แก้ววิเศษนี้คือแม่ธาตุที่มีพลังงานเชื่อมต่อกับโลกแห่งจิตวิญญาณเข้มข้นมาก จะบันทึกข้อมูลจดจำ สะสมกักเก็บพลังงานแห่งกาลจักรมายาวนาน เมื่อได้รับการประจุพลังงานที่ประเสริฐเลิศล้ำแห่งปาฏิหาริย์ความสำเร็จเอาไว้ ก็จะสั่นสะเทือนพลังงานนั้นออกมาเพื่อยึดโยงเอาความสมปรารถนาแห่งคำอธิษฐานทั้งปวงมาสู่เจ้าของได้ตามประสงค์ ตลอดถึงกระตุ้นญาณทัศนะและการหยั่งรู้ให้เจ้าของตัดสินใจถูกที่ ถูกเวลาอีกด้วย อีกทั้งยังใช้เป็นสื่อในการติดต่อ สื่อสารทางจิต – วิญญาณ และพลังงานศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง ว่ากันว่า..สิ่งที่อธิษฐานไว้ในอิ่นแก้วนี้จะถูกเก็บบันทึกไว้ และมันจะสั่นสะเทือนพลังงานนั้นออกไปในห้วงกาลจักร ไปยึดโยงเหนี่ยวนำเอาทุกโอกาสแห่งความสมปรารถนาให้เข้ามาสู่เจ้าของ แม้เจ้าของอิ่นภาวนา อธิษฐานถึงคนรักคนผูกพัน ในเวลาเดิมๆ อย่างยาวนานพอ เสียงเรียกนั้นจะสั่นสะเทือนไปถึงจิตวิญญาณเขาให้ได้ยิน ได้คิดนึกระลึกถึงกันอย่างรุนแรง

อิ่นแก้วนี้สร้างขึ้นเพื่อฤกษ์แห่งคราส-อมาวสีโดยเฉพาะเจาะจง เพื่อประสิทธิ์พลังงานแห่งฟ้าและแรงครูอย่างเต็มกำลัง เป็นเครื่องรางอันวิเศษอีกชิ้นที่ท่านต้องครอบครองไว้ แรงครูฆราวาสนั้นท่านแรงเรื่องทางโลก แรงครูแห่งคุณพระท่านแรงด้านปาฏิหาริย์ อิทธิอำนาจแห่งอิ่นแก้วโป่งข่ามนี้จึงมีฤทธิ์อิทธิคุณอันวิเศษอย่างประมาณมิได้เลย

อิ่นนี้มีวิธีการปลุกฤทธิ์ บูชา อันพิสดาร บูชาไปใช้แล้วพึงหมั่นปลุกฤทธิ์อิ่นไว้
อธิษฐานอย่าให้ขาด สิ่งที่หวัง ปรารถนาก็จะถูกเหนี่ยวนำเช้ามาในมิช้ามินาน

ประสงค์บูชาติดต่อ @namotasa