บูชาฤกษ์เทียนโสฬสมหามงคล

เทียนโสฬสมหามงคล เทียนบูชาแห่งคัมภีร์ล้านนา สร้างขึ้นเฉพาะเจาะจงตาม ดวงชะตาบุคคล ปริวรรตจารพระยันต์ จัดสร้าง ปลุกเสก สีเทียนขี้ผึ้งศักดิ์สิทธิ์ โดยพระอาจารย์กฤษฎา ขันติโก ผูกสูตรเขียนกลยันต์ประสิทธิ์คาถาขึ้นเป็นยันต์เทียนมหาเวทย์ล้านนา บรรจุชื่อ นาม และดวงชะตาเกิดของเจ้าชะตาผู้บูชาเทียน ล้อมด้วยพุทธานุภาพแห่งอักษรธรรมในสี่เหลี่ยมกลยันต์โสฬสมหามงคลบนกระดาษสา อธิษฐานจิต ปลุกเสก บรรจุคาถาทุกอักขระยันต์อักษรธรรม แล้วจึงพันพระยันต์เทียน หุ้มด้ายสายสิญจน์พุทธาภิเษก ตรึงด้ายพันไว้ แล้วฟั่นขี้ผึ้งศักดิ์สิทธิ์ล้อมพระยันต์หุ้มสายสิญจน์สร้างขึ้นเป็นเล่มเทียนบูชา เจริญพระพุทธมนต์จึงสำเร็จเป็น “เทียนโสฬสมหามงคล” เทียนขี้ผึ้งศักดิ์สิทธิ์

จุดเพื่อผล ในการสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา ค้ำดวง เสริมชะตามิให้ตกต่ำ พลิกร้ายให้กลายเป็นดี เปลี่ยนศัตรูเป็นคู่มิตร หนุนชะตาคู่ชีวิตให้เป็นคู่บุญคู่บารมี

พุทธานุภาพแห่งเทียนมหาเวทย์ล้านนา

“ยันต์เทียนโสฬสมหามงคล”
จะยกชะตา ขึ้นสู่อิทธิอำนาจแห่งพุทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์และแรงครู  เสริมดวง หนุนวาสนา บารมี สะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา บันดาลผลให้โชคดี มีโชคลาภมหาผล คุ้มครอง แคล้วคลาด มีอำนาจ มีชัยชนะต่อพันธะอุปสรรคปัญหาทั้งหลาย เกิดเมตตา มหานิยม แก้ดวงตกให้ยกสูง แก้ชะตาต่ำให้รุ่งโรจน์ เจ้ากรรมนายเวรศัตรูเมตตา ยอมแพ้พ่าย เปิดประตูสมบัติ
เรียกโชคลาภ เพิ่มพูนโภคทรัพย์ความอุดมสมบูรณ์ ความสำเร็จ สมปรารถนาได้นานัปประการ ด้วยมงคลพันช่องพันประการ
ครอบจักรวาลแห่งโสฬสสูตร

บูชาจุดให้ตนเอง หรือบูชาจุดให้บิดา มารดา บุตรหลานบริวาร หุ้นส่วน คู่ครอง คนรัก ศัตรูคู่ความ

เลือกบูชา 1 ใน 3 ข้อนี้

1.บูชาฤกษ์ให้พระอาจารย์จุดให้ 1 เล่ม

ณ วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์  ในฤกษ์ปุรณมี ขึ้น 15 ค่ำ และ ฤกษ์อมาวสีขึ้น 1 ค่ำ ของทุกๆเดือน พระอาจารย์เจริญมนต์ชยันโตสืบชะตา ตามวิถีล้านนาครบสูตร  (( พระอาจารย์จุดเทียนบูชาให้เดือนละ 2 ครั้ง ท่านจะจุดทั้งสองฤกษ์ หรือหนึ่งฤกษ์ก็ดียิ่งทั้งสิ้น ))

 

บูชาฤกษ์ 1 ดวงชะตา 1,190 บาท 
บูชาสองฤกษ์ 2,380 บาท

 

2.บูชาฤกษ์จุดเทียนบูชาด้วยตนเอง 7 เล่ม

เทียนโสฬสมหามงคล 1 คาบมี 7 เล่ม จุดบูชาติดต่อกัน 7 วันๆ ละ 1 เล่ม  
พึงจุดบูชาให้ครบ 109 เล่มเพื่อผลแห่งโสฬสมงคลครบสูตร

 

บูชาฤกษ์ดวงชะตาละ 1,990 บาท 
(( 1 คาบมี 7 เล่ม ))
ประสงค์จุดเทียน 109 เล่ม ต้องบูชาเทียน 12 คาบ

 

3.บูชาชุดทวีฤกษ์ 8 เล่ม

บูชาฤกษ์ให้พระอาจารย์จุดเทียนให้ในฤกษ์ 1 เล่ม

บูชาฤกษ์จุดเทียนด้วยตนเอง 7 เล่ม

(( พระอาจารย์ปลุกเสกสีเทียนให้เจ้าชะตา 8 เล่ม โดยพระอาจารย์จุดให้ 1 เล่มในฤกษ์ และส่งให้เจ้าชะตาเจ้าของเทียน 7 เล่ม เพื่อจุดด้วยตนเอง ))

ท่านจะได้รับพระยันต์โสฬสมหามงคลพิมพ์รอยผ่ามือของพระอาจารย์กฤษฎา 1 ผืนเพื่อบูชาหนุนศรีษะ หนุนดวงชะตาทุกค่ำคืน เป็นมหาศิริมงคลอย่างยอดยิ่ง


บูชาฤกษ์ 1 ดวงชะตา 3,180 บาท
(( ชุดทวีฤกษ์ 1 คาบ มี 8 เล่ม ))

 

  • โอนบูชาฤกษ์ พร้อมแจ้งรายละเอียดชะตาเกิดโดยละเอียด
    ( ชื่อ สกุล วัน เดือน ปีเกิด เวลาเกิด ปีนักษัตร )
    กรณีบูชาเทียนจุดให้ผู้อื่น ต้องสะกดชื่อ สกุลให้ถูกต้อง
    แจ้งวันเดือนปีเกิดเท่าที่ทราบอย่างละเอียด

เมื่อต้องการสำเร็จในเรื่องใด ความใด ธุระ กิจการใดๆ ก็ให้ตั้งสัจจะอธิษฐาน และจุดบูชาเทียนภาวนาเอาเถิด ครบ 109 เล่มเมื่อใด จะกลับชะตาตกให้ยกสูง จะบันดาลความสุขความสำเร็จเอนกอนันต์ ชีวิตจะไม่รู้จักตกต่ำอับจน ลาภ ยศ สรรเสริญ สมบัติทรัพย์สินจะเพิ่มพูนมั่งคั่งอย่าง เหลือแสน อำนาจราชศักดิ์ ราศี บารมี
จะเหนือศัตรู เกิดเมตตาบารมีต่อเจ้ากรรม นายเวร ทั้งหลาย ทวยเทพ องค์อินทร์ พญายม พญายักษ์ ครุฑ นาค รูปธรรมศักดิ์ สิทธิ์ทั้ง 16 ชั้นฟ้า จะคุ้มครอง ดลบันดาล หนุนดวงค้ำชะตา ด้วยฤทธานุภาพและ อิทธิคุณอันวิเศษ แห่งเทียนโสฬสมหามงคล ยอดพระยันต์หนุนดวงยกชะตา

เมื่อท่านได้บูชาฤกษ์จุดเทียนแล้ว.. พึงอ่านวิธีการปฏิบัติบูชาให้เข้าใจ และปฏิบัติให้ได้ตามพิธีกรรมแห่งครูบาอาจารย์ ที่ท่านกำหนดแนะนำไว้ ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธา เทียนล้านนาแห่งพระอาจารย์กฤษฎานี้ ท่านสร้างพระยันต์ ปลุกเสก ฟั่นเทียน ลงมนต์คาถา ประสิทธิ์พุทธาเวทย์ ตามตำราสาโบราณครบสูตร พุทธานุภาพสูง ครูแรง ด้วยอิทธิอำนาจแรงจิตแห่งครูบาอาจารย์ จะหนุนค้ำคูณให้ทุกสิ่งสำเร็จ แคล้วคลาดพ้นเคราะห์ได้ตามประสงค์

“พระยันต์โสฬสมหามงคล”
พิมพ์บนผืนผ้าดิบ ด้านหลังผ้ายันต์โสฬสมหามงคล ประทับรอยฝ่ามือพระอาจารย์กฤษฎา ขันติโก ผู้ปริวรรตสร้างเทียนโสฬสมหามงคล ประทับรอยฝ่ามือด้วยผงชาดกาสีวิเลปะนะ ในฤกษ์ปลุกเสกเทียนบูชาของเจ้าชะตาเจ้าของเทียนโสฬสมหามงคล จะได้รับพร้อมเทียนบูชา เพื่อนำไปสักการะบูชา สอดใต้หมอนหนุนนอนเป็นมงคลสูงสุดทุกยามหลับ

                                                     – อ่านพุทธคุณ –