แจ้งฤกษ์จุดเทียนบูชา
ปี 2563

ฤกษ์อมาวสี

เทียนโสฬสมหามงคล
เทียนคู่ชีวิตโสฬสมหามงคล

พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชา
*เทียนโสฬสมหามงคล
*เทียนคู่ชีวิตโสฬสมหามงคล
ณ.วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 ขึ้น 1 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีชวด
เวลา 21.32 น.

จันทร์ดับ(จุดอมาวสี) เวลา 00.38 น.

ฤกษ์ปุรณมี

เทียนโสฬสมหามงคล
เทียนคู่ชีวิตโสฬสมหามงคล

พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชา
*เทียนโสฬสมหามงคล
*เทียนคู่ชีวิตโสฬสมหามงคล
ณ.วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 แรม 1 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีชวด
เวลา 21.59 น.

จันทร์เพ็ญ(จุดปูรณมี) เวลา 02.12 น.

ฤกษ์อมาวสี

เทียนโสฬสมหามงคล
เทียนคู่ชีวิตโสฬสมหามงคล

พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชา
*เทียนโสฬสมหามงคล
*เทียนคู่ชีวิตโสฬสมหามงคล
ณ.วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 ขึ้น 1 ค่ำ เดือนแปด ปีชวด
เวลา 22.11 น.

จันทร์ดับ(จุดอมาวสี) เวลา 13.41 น.

ฤกษ์ปูรณมี

เทียนโสฬสมหามงคล
เทียนคู่ชีวิตโสฬสมหามงคล

พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชา
*เทียนโสฬสมหามงคล
*เทียนคู่ชีวิตโสฬสมหามงคล
ณ.วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 ขึ้น 1 ค่ำ เดือนแปด ปีชวด
เวลา 21.42 น.

จันทร์เพ็ญ(จุดปูรณมี) เวลา 11.44 น.

ฤกษ์อมาวสี

เทียนโสฬสมหามงคล
เทียนคู่ชีวิตโสฬสมหามงคล

พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชา
*เทียนโสฬสมหามงคล
*เทียนคู่ชีวิตโสฬสมหามงคล
ณ.วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 ขึ้น 1 ค่ำ เดือนเก้า ปีชวด
เวลา 21.36 น.

จันทร์ดับ(จุดอมาวสี) เวลา 00.32 น.

ฤกษ์ปูรณมี

เทียนโสฬสมหามงคล
เทียนคู่ชีวิตโสฬสมหามงคล

พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชา
*เทียนโสฬสมหามงคล
*เทียนคู่ชีวิตโสฬสมหามงคล
ณ.วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ขึ้น 14 ค่ำ เดือนเก้า ปีชวด
เวลา 22.14 น.

จันทร์เพ็ญ(จุดปูรณมี) เวลา 22.58 น.

ฤกษ์อมาวสี

เทียนโสฬสมหามงคล
เทียนคู่ชีวิตโสฬสมหามงคล

พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชา
*เทียนโสฬสมหามงคล
*เทียนคู่ชีวิตโสฬสมหามงคล
ณ.วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 ขึ้น 1 ค่ำ เดือนสิบ ปีชวด
เวลา 21.42 น.

จันทร์ดับ(จุดอมาวสี) เวลา 09.41 น.

ฤกษ์ปูรณมี

เทียนโสฬสมหามงคล
เทียนคู่ชีวิตโสฬสมหามงคล

พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชา
*เทียนโสฬสมหามงคล
*เทียนคู่ชีวิตโสฬสมหามงคล
ณ.วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ ปีชวด
เวลา 21.19 น.

จันทร์เพ็ญ(จุดปูรณมี) เวลา 02.30 น.

ฤกษ์อมาวสี

เทียนโสฬสมหามงคล
เทียนคู่ชีวิตโสฬสมหามงคล

พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชา
*เทียนโสฬสมหามงคล
*เทียนคู่ชีวิตโสฬสมหามงคล
ณ.วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบ ปีชวด
เวลา 22.19 น.

จันทร์ดับ(จุดอมาวสี) เวลา 18.00 น.

ฤกษ์ปูรณมี

เทียนโสฬสมหามงคล
เทียนคู่ชีวิตโสฬสมหามงคล

พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชา
*เทียนโสฬสมหามงคล
*เทียนคู่ชีวิตโสฬสมหามงคล
ณ.วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ ปีชวด
เวลา 21.46 น.

จันทร์เพ็ญ(จุดปูรณมี) เวลา 04.04 น.

ฤกษ์อมาวสี

เทียนโสฬสมหามงคล
เทียนคู่ชีวิตโสฬสมหามงคล

พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชา
*เทียนโสฬสมหามงคล
*เทียนคู่ชีวิตโสฬสมหามงคล
ณ.วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ขึ้น 1 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีชวด
เวลา 21.42 น.

จันทร์ดับ(จุดอมาวสี) เวลา 02.30 น.

ฤกษ์ปูรณมี

เทียนโสฬสมหามงคล
เทียนคู่ชีวิตโสฬสมหามงคล

พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชา
*เทียนโสฬสมหามงคล
*เทียนคู่ชีวิตโสฬสมหามงคล
ณ.วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ ปีชวด
เวลา 21.35 น.

จันทร์เพ็ญ(จุดปูรณมี) เวลา 21.48 น.

ฤกษ์อมาวสี

เทียนโสฬสมหามงคล
เทียนคู่ชีวิตโสฬสมหามงคล

พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชา
*เทียนโสฬสมหามงคล
*เทียนคู่ชีวิตโสฬสมหามงคล
ณ.วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีชวด
เวลา 22.15 น.

จันทร์ดับ(จุดอมาวสี) เวลา 12.06 น.

ฤกษ์ปูรณมี

เทียนโสฬสมหามงคล
เทียนคู่ชีวิตโสฬสมหามงคล

พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชา
*เทียนโสฬสมหามงคล
*เทียนคู่ชีวิตโสฬสมหามงคล
ณ.วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย ปีชวด
เวลา 21.11 น.

จันทร์เพ็ญ(จุดปูรณมี) เวลา 16.29 น.

ฤกษ์อมาวสี

เทียนโสฬสมหามงคล
เทียนคู่ชีวิตโสฬสมหามงคล

พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชา
*เทียนโสฬสมหามงคล
*เทียนคู่ชีวิตโสฬสมหามงคล
ณ.วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย ปีชวด
เวลา 21.46 น.

จันทร์เพ็ญ(จุดปูรณมี) เวลา 23.16 น.

ฤกษ์ปูรณมี

เทียนโสฬสมหามงคล
เทียนคู่ชีวิตโสฬสมหามงคล

พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชา
*เทียนโสฬสมหามงคล
*เทียนคู่ชีวิตโสฬสมหามงคล
ณ.วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์

วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 แรม 1 ค่ำ เดือนยี่ ปีชวด
เวลา 22.22 น.

จันทร์เพ็ญ(จุดปูรณมี) เวลา 10.27 น.