กาลฤกษ์อมาวสี พระอาจารย์จุดเทียนบูชา

  • เทียนราหูคุ้มครองดวง
  • เทียนมหาโสฬสมงคล
  • เทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563
ขึ้น 1 ค่ำเดือนแปด ปีชวด
ณ. วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์
เวลา 21.39 น.
(( จุดจันทร์ดับสนิท วันอาทิตย์ 21 มิ.ย. 2563 เวลา 13.41.45 น. ))

กาลฤกษ์พระอาจารย์จุดบูชาเทียนในคืนอมาวสี ( พระจันทร์ดับ ) ตรงกับปรากฏการณ์สุริยคราส ( พระอาทิตย์ดับ ) จุดคราสเกิดที่ 0 องศา ราศีกรกฎ อาทิตย์ จันทร์ กุมสนิทองศาเกิดคราสในราศีกรกฎ จรราศี แม่ธาตุน้ำ จันทร์เป็นเกษตร อาทิตย์มหาจักร ราหูมหาอุจจ์
( ตามระบบสายนะ )

พระอาจารย์จุดเทียนราหูคุ้มดวง พร้อมกับเทียนมหาโสฬสมงคลในฤกษ์นี้ด้วย เนื่องด้วยในรอบแห่งคราสท่านจะปลุกเสกเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์วัตถุธาตุมงคล และราหูกะลาตาเดียว ก่อนเกิดคราส 3 วันและต่อเนื่องไปหลังเกิดคราส 3 วัน เพราะพลังงานในกาลเหล่านี้จะมีพลังรุนแรงกับกันปลุกเสกเรียกธาตุ หนุนธาตุทั้งปวง

เทียนของทุกดวงชะตา ต้องสร้างและปลุกเสกให้สำเร็จก่อนเกิดจุดคราส เพื่อปลุกเสกสาธยายมนต์ ภาวนา อธิษฐานจิตตลอดช่วงเวลาแห่งคราส เพื่อผลอันเป็นเลิศสุดประมาณแก่เจ้าชะตาเทียนบูชา

ท่านที่ประสงค์บูชาฤกษ์ ให้พระอาจารย์กฤษฎาจุดบูชาเทียนให้ในฤกษ์นี้
แจ้งประสงค์ทางไลน์วันนี้ >>LINE @namotasa <<

สุริยคราส มิใช่ปรากฏการณ์พิเศษแต่คือวิถีธรรมชาติ คือการปรับคลื่นความถี่แห่งกาลจักรให้สมดุล เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรมาเรียงในแนวเดียวกัน มีดวงจันทร์อยู่ตรงกลาง เกิดขึ้นเฉพาะดิถีจันทร์ดับ ปีหนึ่งเกิดได้ 2 ครั้ง มากสุดไม่เกิน 5 ครั้ง

เมื่อดวงดาวแห่งชีวิตทั้งสองดวงกุมสนิทองศา อำนาจแห่งการขับเคลื่อนย่อมรุนแรงทวีจากการรวมพลังงาน สรรพชีวิตที่อาศัยอยู่ภายในคลื่นแสงย่อมต้องได้รับผลแห่งแรงนี้ด้วยกัน เพราะทั้งห้วงจักรวาลล้วนขับเคลื่อนไปด้วยกัน คำว่าต้องได้รับผลนั้นเกิดได้ทั้ง ดี และ ร้าย !! ตามอำนาจแห่งความเชื่อ ความคิด การกระทำ มโนกรรมของแต่ละดวงจิตวิญญาณ ( เชื่อว่าร้าย คิดร้าย ย่อมได้รับสิ่งร้ายบาปเคราะห์ เชื่อว่าดี คิดดี ทำทุกอย่างให้ดี ย่อมได้รับอำนาจอันดีงามทวีคูณ )

คุรุอาจารย์แต่โบราณท่านเข้าใจถึงอำนาจแห่งฟ้า ว่าเบื้องบนเป็นเช่นไร เบื้องล่างเป็นเช่นนั้น ครูไสยเวทย์วิชา คุรุผู้เล่นแร่แปรธาตุทางจิตวิญญาณ จะใช้อำนาจฟ้าในคืนเดือนดับในการภาวนา อธิษฐาน ปลุกเสกเล่นแร่แปรธาตุในคืนนี้ด้วยอาศัยคลื่นพลังงานแห่งกาลจักรเสริมพลังแห่งตนให้พลังงานเข้มข้น ให้เกิดฤทธิ์ตามปรารถนา

ครูโหรา จะกำหนดเอาคืนเดือนดับเป็นวันแห่งการสะเดาะเคราะห์ เผาทุกข์โศกโรคภัยให้สิ้น เริ่มต้นชีวิตใหม่ ชะตาใหม่ เมื่อเสี้ยวแรกแห่งแสงจันทร์ใหม่ปรากฎขึ้น

ศาสตร์วิชาโบราณนั้นสอนให้เคารพธรรมชาติ มิใช่ให้หวาดกลัว ธรรมชาติคือต้นกำเนิดชีวิต คือพ่อแม่ของทุกดวงจิตวิญญาณ เมื่อเราดำเนินชีวิตอย่างสอดคล้องกับจักรวาล เราก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลอันคืออำนาจอันสูงสุดที่แท้จริง การน้อมนำอำนาจแห่งจักรวาลด้วยมนต์พิธีกรรม วัตถุธาตุกายสิทธิ์ การสวดมนต์ ภาวนา เมื่อทำด้วยจิตอันนอบน้อมต่อธรรมชาติ ย่อมบังเกิดความดีงามสูงสุดต่อชะตาชีวิตจิตวิญญาณ

จิตวิญญาณคือแสงสว่าง

แสงสว่างจึงมีผลต่อทุกสรรพชีวิตและสรรพจิตวิญญาณ
สุริยคราส การดับแสงแห่งอาทิตย์ราชาจักรวาลก็เช่นกันย่อมมีผลกับสิ่งมีชีวิตบนโลก เมื่อเงาของดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ ท้องฟ้าจะเริ่มมืดลงสัตว์และพืชหลายชนิดจะมีพฤติกรรมและการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกับที่เคยเป็นเมื่อถึงเวลาค่ำ เช่น นกรีบบินกลับรังมาเกาะซุกคอนิ่งอยู่บนคอน บางชนิดส่งเสียงร้องแบบที่ใช้ร้องตอนเย็นค่ำ (evening call) นกฮูก นกเค้าแมว เริ่มออกหากิน ผีเสื้อกลางวันหุบปีกเกาะนิ่งบนกิ่งไม้ขณะที่ผีเสื้อกลางคืนหรือ มอธ (moth) เริ่มโผบินออกจากหลืบที่ซ่อนตัว ลิงชิมแปนซีอุ้มลูกเข้าพุ่มไม้เละนิ่งเงียบ ฝูงผึ้งบินกลับรังอย่างเร่งรีบทั้ง ๆ ที่กำลังหาน้ำหวานอยู่ พวกที่หาทางเข้ารังไม่ทันก็ร่วงผล็อยตกลงมานอนที่พื้นแน่นิ่งไปไม่กระดุกกระดิก 2-3 นาที เมื่อฟ้าสว่างจึงเริ่มบินขึ้นมาใหม่ ในพืชหลายชนิดจะมีการหุบใบ เป็นการเคลื่อนไหวแบบต้นไม้นอน (Sleep movement) ได้แก่ พืชตระกูลถั่ว (Leguminoceae) เช่น ต้นก้ามปู ไมยราบ ผักกระเฉด กระถิน แค มะขาม ฯลฯ

ในขณะเกิดสุริยุปราคา นอกจากความเข้มของแสงลดลงแล้ว ยังมีสิ่งที่แตกต่างจากยามค่ำคืนอีกหลายอย่าง เช่น ความยาวของคลื่นแสง ทั้งแบบคลื่นยาวและคลื่นสั้นของรังสีอินฟราเรด อัลตราไวโอเลตและเอ็กซเรย์ ที่เพิ่มจากปกติอย่างมาก การเกิดปรากฏการณ์โพลาไรเซชัน (polarization) ของแสงบนท้องฟ้าเพิ่มขึ้นจากปกติมาก ทำให้มีการรบกวนสนามแม่เหล็กโลก รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความดันอากาศที่ลดลง กระแสลมและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนอย่าง ฉับพลัน จึงก่อให้เกิดพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตขึ้น

ครูเวทย์ ครูโหรโบราณรู้ถึงการแผ่สร้านของคลื่นพลังงานที่รุนแรง ของดวงดาว ผู้มีเวทย์วิชาจึงใช้เวลานี้ในการดึงพลังงานที่เข้มข้นรุนแรงลงมาใช้ และเขียนบทบันทึกให้คนทั้งหลาย สวดมนต์ภาวนา กำหนดจิตให้ว่าง สว่างสงบ อยู่ภายใต้หลังคาเรือน กาย ใจ จิต วิญญาณ จดจ่อกับสิ่งใดในช่วงเวลาที่พลังงานกาลจักรรุนแรง สิ่งนั้นก็ย่อมมีพลังอำนาจนรุนแรง

แสง ทำให้เกิดภาพในโลกกายภาพ  แสงดับ คือการเตือนของจักรวาลให้เรากลับสู่โลกภายใน เพื่อให้จักรวาลได้ขยาย ขยับ ปรับพลังงานให้สมดุล หายใจไปตามจังหวะจักรวาล เคลื่อนกายจิตไปตามการสั่นพ้องของธรรมชาติ ฟ้าส่งสัญญานดีดีมาถี่มากๆ ในช่วงนี้ ใครเงยหน้ามองฟ้าในช่วงเดือนนี้บ้าง? พระอาทิตย์ทรงกลดบ่อยมาก ลองเงยหน้าดูฟ้าบ่อยๆ ฝึกเรียนรู้กฎต่างๆ ที่ควบคุมทุกๆ สิ่งรอบตัวเรา เชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางจิตวิญญาณ คือระบบที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมา การสร้างความสำเร็จไม่จำเป็นต้องเหนื่อยล้าสาหัส แต่ทำได้ง่ายๆ เพียงเข้าให้ถึงอำนาจอันมหัศจรรย์แห่ง ธรรมชาติ”

แจ้งบูชาฤกษ์
เทียนมหาโสฬสมงคล และ
เทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล
กดที่นี่ >> https://line.me/R/ti/p/%40namotasa

กดอ่านการปฏิบัติบูชาในคืนแห่งฤกษ์
>> https://bit.ly/2xPCGj6

การจุดเทียนบูชาเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ เจ้าชะตาควรน้อมจิตปฎิบัติบูชา
จัดสรรเวลาและสถานที่ให้เหมาะสม เพื่อให้จิตสั่นพ้องไปกับคลื่นแห่งพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ อันจะปรากฎซึ่งฤทธิ์อำนาจอันพึงปรารถนา

แจ้งฤกษ์จุดเทียนบูชา
ปี 2563

ฤกษ์ปูรณมี

เทียนโสฬสมหามงคล
– เทียนคู่ชีวิตโสฬสมหามงคล 

พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชา
* เทียนราหูคุ้มดวง
*เทียนโสฬสมหามงคล
*เทียนคู่ชีวิตโสฬสมหามงคล
ณ.วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 ขึ้น 1 ค่ำ เดือนแปด ปีชวด 
เวลา 21.39 น.

จันทร์ดับ(จุดอมาวสี) เวลา 13.41.45 น.