แจ้งฤกษ์จุดเทียนบูชา
ปี 2563

ฤกษ์จันทรคราสเงามัว

 

พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชา
***

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีกุน
เวลา ….

.

 

ฤกษ์เสาร์ห้า

 

พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชา
***

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ขึ้น 5 ค่ำ เดือนห้า ปีชวด
เวลา ….

.

 

ฤกษ์จันทรคราสเงามัว

 

พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชา
***

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 แรม 1 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีชวด
เวลา ….

.

 

ฤกษ์สุริยคราสบางส่วน

 

พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชา
***

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 ขึ้น 1 ค่ำ เดือนแปด ปีชวด
เวลา ….

.

 

ฤกษ์เป็นปุด พุธเพ็ญ

 

พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชา
***

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ ปีชวด
เวลา ….

.

 

ฤกษ์จันทรคราส จันทร์ซ้อนจันทร์

 

พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชา
***

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย ปีชวด
เวลา ….

.

 

ฤกษ์จุดเทียนส่งเคราะห์ปีเก่ารับพลังงานโชคดีปีใหม่

พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชา
เทียนมหาสันติงหลวง
เทียนมนต์ปริตร พลิกฟื้นชะตา
ระงับเคราะห์ร้ายสลายเคราะห์กรรม กลับร้ายให้กลายเป็นดี

วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีชวด
เวลา 23.56 น. จุดข้ามปีถึงเช้าวันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564

.